Bid on სკამები სარეკრაციო ზონისთვის

item needed description # of bids
სკამები სარეკრაციო ზონისთვის

ბუნების ნაწილში სარეკრაციო ზონის მოსაწყობად ვფიქრობთ, განვათავსოთ 4 სკამი,
ერთი სკამის ფასია 400 ლარი

1

Current Bids

vendor name vendor contact bid amount When
http://metali.ge/ - ზაზა თბილისი / +995597004278 1 600,00 ₾ Jan. 31, 2021, 11:45 a.m.