ძებნა

Search Result For:

a

Found 1213 result(s)

Status: Rejected

Problem statement

გვსურს რამდენიმე ცნობილი თანამედროვე ავტორის აუდიოწიგნი, რომელიც საკუთარი ხარჯით ჩავწერეთ პროფესიონალი მსახიობების მიერ, უსინათლოთა კავშირთან თანამშრომლობით ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ, ეს პირველ რიგში, უსინათლოთა ჯანსაღ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს.

რატომ ეს იდეა, რაში ვხედავ პრობლემას?
როგორც წესი, შშმ პირებისთვის გაკეთებული პროექტები რჩება შშმ პირების პროექტად. ერთი შეხედვით საზოგადოების განსხვავებული წევრებისთვის ინტეგრაციისთვის გაკეთებული პროექტები ისევ მათ "გაყოფას" უწყობს ხელს.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Entertainment square for the community

Volunteer: hurigasanova1@gmail.com

Location: a

Problem statement

The village Iormughanlo is located in Sagarejo municipality.

In this village there is a public school, in the surroundings there space for entertainment for children. 1121 children are study in the school, and the number of teachers is 67. The majority of the school students and representatives of rural population are ethnically Azeri.

We have the idea to arrange a relaxing and entertainment space in the school area, from wichboth students and village residents will benefit

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

სოფ იორმუღანლო მდებარეობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში.

სოფელში მდებარეობს საჯარო სკოლა, რომელიც ამჟამად 1121 მოსწავლეს აძლევს განათლებას, მასწავლებელთა რაოდენობა კი 67-ია. სკოლის მოსწავლეების უმრავლესობას წარმოადგენენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ბავშვები.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Clean Forest

Volunteer: tashenge@yahoo.com

Location: a

Problem statement

The problem of being stranger among each other, because of different etnic groups, religion or just because of unknowing language, is making difficult for the kids to have relationship with each other. Planned activities will help them to turn into friends, as far as there are themes which can make us to be united, as ecology, clean forest, as far as we all need nature to be healthy, no mater from what kind of society are we, we all need air, and together to care for our surrounding. Another thing is that it's important to upgrade perception of young generation and after this project...

Latest Activity

tashenge@yahoo.com commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: Clean Forest | Location:

ეს არის არასრული ვიდეო ჩვენი დასკვნითი ღონისძიებიდან

Status: Rejected

Better society

Volunteer: elias.inn@yahoo.com

Location: a

Problem statement

We have all seen on social networks that Georgians do not help each other, or Georgians try to harm each other. I won’t lose time in explaining how much influence the social media has In the 21st century, and the impact on the public followed by the posts from influencers. Even when Facebook did some good to society by connecting people it caused many problems or helped to identify the problems that Georgian society today is divided into different social groups. Aggression has increased, people are constantly confronting each other, sometimes for little reasons, such as football.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Ethnic relations

Volunteer: შორენა ყარალაშვილი

Location: a

Problem statement

Eco-Club of Akhalsopeli II Public School is actively cooperating with ethnic minorities of the municipality. Kvareli municipality has an exceptionally large number of villages inhabited by ethnic minorities. Villages like: Chantliskure, Saruso and Tivi are inhabited by Lekebi (same as Avarielebi/ khundzebi), the village of Zinobiani is inhabited by Udebi (same as Udinebi), Tsitskanaantseri is inhabited with ethnic Ossetians.

Several events are planned in cooperation with them, often sports competitions are organized. They participate in cultural and educational activities togethe...

Latest Activity

შორენა ყარალაშვილი commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: Ethnic relations | Location:

მთელი სოფელი ჩაერთო

Status: Rejected

Mobile cinema in villages

Volunteer: devnozashvilisopho@gmail.com

Location: a

Problem statement

Our idea was originated from the situation that is in our region, more specifically in our villages. In villages there is no space for young people, where they would be able to spend free time other than standing in the streets; There are those who never have the luxury to watch movies in the movie theater and it will bring some novelty and joy for them. It will be a space that will help them to get closer to each other and change their life style.

It is worth noting that Dmanisi is an ethnically diverse region. Approximately 70% of the population is represented by Azeri resident...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

Me and my friends decided to make a tourist camp in our village. This will be the first camping in the gorge. Tourist potential in Pankisi mountains is quite high, and from the summer of 2018 it will increase, because the construction of Pankisi-Tusheti connecting road is being launched, and it will pass exactly on our camping site.
There is a beautiful nature in Pankisi and we would like to develop tourism. Unfortunately Georgian youth isn’t very interested in our gorge. The main idea of camping is to enable the local youth to actively get involved in tourism, to follow the trend...

Latest Activity

Mariam Mirotadze commented
1 წელი, 6 თვე ago | on: Involvement of the Kist youth in tourism development in Pankisi. | Location:

ასევე, იდეის ავტორი მიწვეული იყო გადაცემა:"ქალების ნარატივი" სადაც ისაუბრა ბანაკის შესახებ.

Status: Rejected

"Media Integration"

Volunteer: georgiandigest@gmail.com

Location: a

Problem statement

Integration of ethnic minorities and sexual minorities in Georgian society. Sexual and Ethnic Identity Development though media organization wwww.geodigest.ge and though public meetings, panel discussion and articles in the media unit under the name My story/My dignity& identity.

According to minority stress theory, this vulnerability is rooted in the stigmatization of sexual minority status in society . Yet, the strength of some stigma can be intense in one context and virtually non-existent in another. How youth in a generally stigmatized group will fare psychosoc...

Latest Activity

georgiandigest@gmail.com commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: "Media Integration" | Location:

Tbilisi can be international, cosmopolitan and sophisticated <3

Status: Rejected

Problem statement

ჩვენი მიზანია: 1) ჩვენმა მოსწავლეებმა თავი იგრძნონ ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქეებად, ირწმუნონ, რომ ამ ქვეყანაში მათ აქვთ ნათელი მომავალი, შეუძლიათ დასაქმდნენ და იყვნენ წარმატებულები. 2) ასევე, პოექტის ფარგლებში წვლილი შევიტანოთ ეთნიკურ უმცირესობასა და ეთნიკურ უმრავლესობას შორის გაუცხოების პრობლემის დაძლევაში 3) გარდა ამისა, ჩვენი მიზანია, მოსწავლეებს უკეთ გავაცნოთ საკუთარი სამშობლო, კერძოდ კი - საკუთარი რეგიონი, ასევე, ეთნიური აზერბაიჯანელების ისტორია საქართველოში და მათი დამსახურება ჩვენი სამშობლოს წინაშე.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

სოფელ სამშვილდეში დასახლებული ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობისათვის თავშეყრის ადგილია სოფლის ცენტრი. აქ ძირითადად სულ კაცები არიან ხოლმე გარეთ.
თუმცა სოფელში არის თვითმართველობის ბალანსზე არსებული მიწა სადაც შეიძლება მოეწყოს პატარა სკვერი, რომლითაც ქალებიც და ბავშვებიც ისარგებლებენ.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

სოფელი დაღეთი მდებარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელიც ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობითაა დასახლებული. სოფელში არ არის გარე განათებები, რაც მოსახლეობას უქმნის პრობლემას, მითუმეტეს ზამთარში, როცა მათ უწევთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ლოდინში დილის 7 საათზე გარეთ დგომა.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Everybody can study programming

Volunteer: ana.gurgenidze11@gmail.com

Location: a

Problem statement

I believe that the basic knowledge of programming is essential for everyone. Technology is developing rapidly and every person should be able to respond to the demand of modern society in order to adapt to the rest of the world. Writing basic code will help people avoid routine work and they’ll have more time for creative or other important activities. I will not continue to talk much about why programming is necessary, but one thing is clear that we need the power of technology to build a progressive state.

In this regard, it is not the best situation in Georgia. If you enter th...

Latest Activity

ana.gurgenidze11@gmail.com commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: Everybody can study programming | Location:

რატომღაც ადგილმდებარეობაში პირველი ვერსია "კახეთის რეგიონია" მითითებული. ეს შემდეგ შევცვალე "ქვემო ქართლით" ამიტომ, გთხოვთ, განიხილოთ საბოლოო ვერსია ლოკაციისა.

Status: Completed

Problem statement

Tetritskaro is home to a variety of ethnic groups. One of the worst problems in today's Tetritskaro is the lack of youth gatherings. The local self-government handed over our youth team a building for 2 years, free of charge. We plan to turn this space into a youth center where any youth member despite their ethnic origin and religion can come and develop themselves. The existence of this space for young people is very important, we have already started fixing the building and gradually building it up with our forces.
Before we were given this space, we had to negotiate with th...

Latest Activity

Lusine Dostibegiani commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: Youth space We want | Location:

ახალგაზრდები ძალიან აქტიურად ვიყენებ ამ სივრცეს, ზოგი ინტერნეტს იყენებს, ზოგი ფილმის ჩვენებებს ესწრება, ასევე იყენებენ ბროშურებს და წიგნებს.

Status: Incomplete

Problem statement

ჩვენ, სომხები, ვართ ეთნიკური უმცირესობების ერთ-ერთი წარმომადგენლები, ჩვენ საკუთარ თავზე განვიცადეთ ის პრობლემები, რომლებიც ახლავს ეთნიკურად მცხოვრების სტატუსის საკითხს. ამ პროექტის მიზანია, სამიზნე ჯგუფს განსაზღვრული ინფორმაციის მიწოდების გზით ავუმაღლემოთ სოციალური მართლშეგნება და ზოგადი განათლების ხარისხი, აღნიშნული ეთნიკური მოსახლეობის სოციალური განათლების ხარისხის გაუმჯობესებით შევძლებთ სამიზნე ჯგუფის საზოგადოების სრულფასოვან ნაწილად გახდომას და დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ეთნიკურ უმცირესობებს უნდა მივაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია, ამ სტატუსის საზოგადოებაში დისკრიმინაციის ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

საუკუნეებია სხვადასხვა ეთნიკურობის ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები არიან. სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით აზერბაიჯანელი ეროვნენის მოქალაქეთა რიცხვი 248929 კაცია. საქართველოს მოქალაქეთა 6.6%-ს შეადგენს და საქართველოში ყველაზე დიდი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფია. აზერბაიჯანელი ეროვნებისა და ქართველი ეროვნების წარმომადგენელთა შორის კომუნიკაცია დღესაც რიგ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. რკინის ფარდის ჩამოშვებას, ხშირად, ორივე ეროვნების ადამიანები უწყობენ ხელს. აზერაიჯანელები ზოგ შემთხვევაში საერთოდაც არ თვლიან თავიანთ თავს საქართველოს მოქალაქეებად, მა ქვეყნის ნაწილად. რაც უდიდესი პო...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

პროექტი "საქართველო ჩემი მიწაა" ისახავს მიზნად შეუწყოს აზერბაიჯანელ მოსწავლეებში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით ცნობიერების დონის ამაღლებას, ასევე მოხდეს მოსწავლეების, მათი თანატოლების და მშობლების დაინტერესება ამ საკითხით. პროექტი უზრუნველყოფს დარბაზის სოფელში მაცხოვრებლების ინფორმირებას გარემოს დაცვისა და ტყის გაფრთხილების შესახებ, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათი ჩართულობას გაზრდაში.
დარბაზის სოფელი მდებარეობს მაღალმთიანი რაიონში, სადაც მოსახლეობას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, რაც იწვევს ტყის გაჩეხვას და მის მოხმარებას. ყოველივე ამისთვის მოსახლეობა გასათბობად და საკვე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

პროექტი "საქართველო ჩემი მიწაა" ისახავს მიზნად შეუწყოს აზერბაიჯანელ მოსწავლეებში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით ცნობიერების დონის ამაღლებას, ასევე მოხდეს მოსწავლეების, მათი თანატოლების და მშობლების დაინტერესება ამ საკითხით. პროექტი უზრუნველყოფს დარბაზის სოფელში მაცხოვრებლების ინფორმირებას გარემოს დაცვისა და ტყის გაფრთხილების შესახებ, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათი ჩართულობას გაზრდაში.
დარბაზის სოფელი მდებარეობს მაღალმთიანი რაიონში, სადაც მოსახლეობას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, რაც იწვევს ტყის გაჩეხვას და მის მოხმარებას. ყოველივე ამისთვის მოსახლეობა გასათბობად და საკვე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

I am planning the American Holidays camp for 15 students in Georgia, to increase the awareness about American Culture, History and traditions. This project will be funded by WYLET Program and the grant from your organization will cover the costs of participants from the young ethnical minorities who live in Georgia and take care of the country. This camp will be the good way to integrate minorities and involve them in youth activities. During the camp, not only American culture will be shared, but the participants will share but they will share their cultures too. Nowadays, unfortunately...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

My friends and I live in the village of Tivi, in Kvareli district. I am in the 9th grade, my friends, some of them are my classmates, some are one or two years older than me. Our village is different from many Georgian villages, because we live in a community of different religions and ethnic backgrounds. The majority of population are Avarielis, the minority are Georgians. Avaielis are Muslims, Georgians are Christians. Children from our village are less likely to participate in various programs, competitions, summer schools and so on. Also, our village is rarely visited by other villag...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

Georgian people who speak Georgian do not know their fellow citizens. In this video we want to show that ethnic groups are growing in the community, Azeri children love their homeland very much and their dreams are connected to Georgia. The heroes of our short film will be young students, children, because the kids are the most sincere, the children are talking more about their dreams and people are willing to dream with them, this creates positive atmosphere.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

Despite living together for hundreds of years, ethnic Azerbaijanis are struggling to integrate with ethnic Georgian communities. Stereotypes, prejudices, that exist between these communities, prevents their successful integration, for them to better get to know each other, to be closer and become friends. Georgia is a homeland for us because we were born here, we grew up and we are going to work here. It is sad that often ethnic Georgians see us belonging to Azerbaijan, not to Georgia. Traditional, religious, and ethnic differences make it impossible for people of different origin to l...

Latest Activity

Liaman Mamedova commented
1 წელი, 3 თვე ago | on: Modern "Ali and Nino" | Location:

22 ოქტომბერს შედგა "ნინო და ალის" მორიგი ჩვენება. ამჯერად მარნეულს ვესტუმრეთ. მაყურებლები ახალგაზრდები იყვნენ. ფილმის ჩვენების შემდეგ გვქონდა დისკუსია და განხილვა, მოვისმინეთ თუ რას ფიქრობდნენ ახალ...

Status: Rejected

Ethnic relations

Volunteer: შორენა ყარალაშვილი

Location: a

Problem statement

Eco-Club of Akhalsopeli II Public School is actively cooperating with ethnic minorities of the municipality. Kvareli municipality has an exceptionally large number of villages inhabited by ethnic minorities. Villages like: Chantliskure, Saruso and Tivi are inhabited by Lekebi (same as Avarielebi/ khundzebi), the village of Zinobiani is inhabited by Udebi (same as Udinebi), Tsitskanaantseri is inhabited with ethnic Ossetians.

Several events are planned in cooperation with them, often sports competitions are organized. They participate in cultural and educational activities togethe...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

Most young people living in Kvemo Arkevani have no computer skills and do not have relevant information about e-governance. Although most residents have access to a computer connected to the network, they are not able to use it due to lack of appropriate skills. They depend on few people who have the knowledge in the field and try to make simple ICT activities source of their financial income. In addition, these actions help them to maintain the authority and status quo in the community. Thus, youth living in the village are in an urgent need of assistance from people who would voluntari...

Latest Activity

Laura Gotiashvili commented
1 წელი, 3 თვე ago | on: ICT students Club | Location:

ინიციატივაში ჩართული მონაწილეთა უმრავლესობა დღეს უკვე წარმატებული სტუდენტია. მათი უმეტესობა ცდილობს სწავლის პარალელურად დასაქმდეს. მათი თქმით, პროექტის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები მათ ძალიან ...

Status: Rejected

Problem statement

შემოთავაზებული ინიციატივა მიზნად ისახავს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, როგორც ერთ-ერთი ენთიკურად მრავალფეროვანი რეგიონის სკოლის მოსწავლეების იურიდიული ცნობიერების ამაღლებას. გამომდინარე იქიდან, რომ დასახლება ხასიათდება ეთნიკური სიჭრელით, მოსახლეობას უჭირს ერთმანეთთან ინტეგრაცია, შეინიშნება კომუნიკაციის სიმცირე და გაუცხოება. აღნიშნულის საკითხი ყველაზე მწვავედ დგას სკოლის მოსწავლეებში, ვინაიდან ეთნიკური კუთვნილების გამო ხშირია ბულინგის შემთხვევები, რაც უარყოფით ზეგავლენას ახდენს მათ პიროვნულ ჩამოყალიბებაზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გვსურს მოსწავლეებს შევთავაზოთ ისეთი თეორიული და პრაქტ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ამ ბოლო დროს საკმაოდ გახშირდა ნეგატიური დამოკიდებულებები რაიმე ნიშნით განსხვავებული ადამინების მიმართ იქნება ეს :კანის ფერის, წარმომავლობის , სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიური მიკუთვნებულობის, ჩაცმულობის, სტილის,თუ სხვა ნიშნით.თბილისი ოდითგანვე გამოირჩეოდა მრავალფეროვნებით რაც არა მხოლოდ ხალხის სიჭრელეში, არამედ კულტურაში, არქიტექტურასა და სხვა სფეროებზეც აისახა. სამწუხაროა რომ დღეს ერთი ქალაქის შიგნითაც კი იგრძნობა უარყოფითი მუხტი, თუ გავიხსენებთ ბოლოს მიმდინარე მოვლენებს : შავკანიანებთან მიმართებით, სექსულური უმცირესობების, ახალგაზრდების მიმართ რომლებიც აქციაზე გამოვიდნენ და ა.შ. ვნახა...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

პროექტის მიზანი:
 ქართველი და აზერბაიჯანელი თანატოლების გაცნობა–დამეგობრება.
 აზერბაიჯანელი მოსწავლეების ინტეგრაცია ქართულ გარემოში.
 ქართველ მოსწავლეებში ტოლერანტობის გაღვივება და მრავალფეროვანი გარემოს მიმღებლობა.
 თანამშრომლობითი უნარების განვითარება.
 სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.
პრობლემის აღწერა:აღნიშნული პროექტი უნდა განხორციელდეს ქვემო ქართლის რეგიონში,სადაც კომპაქტურად არიან ჩასახლებული აზერბაიჯანელები.
აზერბაიჯანელ მოსწავლეებს არ უწევთ ურთიერთობა ქართველ თანატოლებთან,ძალიან იშვიათად ხვდებიან ქართულ გარემოში,არიან იზოლირებულები და შეს...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Language and integration

Volunteer: trapaidzenatia@gmail.com

Location: a

Problem statement

Sadakhlo #1 is a public school led in Azerbaijani language. While Sadakhlo is 35 kilometers from Marneuli, it is located at the border of the Republic of Armenia. Consequently, the Georgian language and culture are almost nonexistent there, students are deprived from live communication, Georgian environment. The only Georgian speakers are the teachers that the students can overhear while they talk Georgian. The computer hardware at school is outdated and useless. After the financing our idea we will acquire technical equipment (computer, projector, TV, multifunctional printer, sound enha...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

2014 წლის მონაცემებით გარდაბანში ცხოვრობს 1753 ადამიანი. ქალაქში მდებარეობს თერაპიული ცენტრი "განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის". ცენტრი მუშაობს 2010 წლიდან და ემსახურება 4-18 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ამჟამად ცენტრს 30 ბენეფიციარი ჰყავს, რომლბიც სრულ სერვისს იღებენ.
ცენტრი დაფუძნდა 2010 წელს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის და გაეროს UNICEF-ის ფონდის საერთო ძალისხმევით.
ცენტრის მომსახურებას იღებს, როგორც გარდაბანის მოსახლება, ასევე ახლო მდებარე სოფლების მაცხოვრებლები.
ცენტრს ჰყავს ყველა სამედიცინო დარგის სპეციალისტი.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

According to the 2014 census, 476 people (255 persons, 221 women) live in the village. In Bolnisi Municipality's public school, there are up to 200 students, and number of teachers are 35. Sport is part of physical health and culture, it is also a method of physical education. Sport and physical education is a necessary condition for harmonious development of and individual. Health doesn’t mean not having a disease, but it means prevention of diseases, which is a healthy way of life. Physical activity is a precondition for long life, social and material well-being. International res...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

დღის ცენტრი და მასთან არსებული თავშესაფარი, რომელიც დაახლოებით 40-მდე ბავშვს ემსახურება, მდებარეობს ქვემო ქართლში, ქალაქ რუსთავში. 2017 წელს შევქმენით მოხალისეთა კლუბი (კლუბი 77- Club77) რომლის წევრები 12-დან 18 წლამდე მოზარდები არიან (ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ბოშები.) მნიშვნელოვანია, ისეთი პლატფორმის შექმნა, რომელიც ბავშვებისთვის საინტერესო ფორმით მოახდენს მათ ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიც არის კულტურული, ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება, მულტიკულტურალიზმი, მოქალაქეობა, ტოლერანტობა, ადამიანის უფლებები და სხვა.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Youth Ethnic Festival

Volunteer: gyorgimkheidze@gmail.com

Location: a

Problem statement

Traveling in Georgia is very fast. It has a great potential. There are trends that don’t get enough attention, but there is a good potential for development.
.
Georgia has a big diversity of people, but there is a lot of inequality. Ethnic minorities are full-fledged members of our country. One of the riches of Georgia is its diversity.

Unfortunately, we don’t appreciate this. We do not know each other's history and culture. The absence of knowledge is ultimately causing misunderstanding and alienation among these groups. For example, many Armenians, Azerbaijanis, K...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

პროექტის მიზანია:
1.კულტურულ-შემეცნებითი სივრცის შექმნა მუნიციპალიტეტში
2. ადგილობრივი საზოგადოების სოციალიზაცია და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება
3. რაჭის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია და ვიზიტორების და პოტენციური ინვესტორების დაინტერესება, რაც საბოლოოდ მის განვითარებაზე აისახება.
პროექტი მიზნად ისახავს კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას რაჭაში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის, სადაც მიგრაციის დონე ყველაზე მაღალია და აღიარებულია ე.წ. დეპრესიულ რეგიონად. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებმა აჩვენა, რომ ამბროლაურის მ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ეთნიკური უმცირესობების საქართველოს განვითარებაში აქტიური მონაწილეობის მისაღებად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლების ქონა. ინტერეთნიკურ სფეროში არსებობს მრავალი სირთულე, რომელიც ანელებს ინტეგრაციულ პროცესებს და საშუალებას არ აძლევს უმცირესობებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოებისა და სახელმწიფოს განვითარებაში,რისი ხელისშემშლელი ძირითადი მიზეზია საკუთარი უფლებების არცოდნა. სამწუხაროდ,ადრეულ ასაკში ქორწინება და ბავშვთა შრომა შინა მეურნეობებში მწვავე პრობლებას წარმოადგენს საქართველოში და განსაკუთრებით კი - ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში,რაც გამოწვეულის ინფორმაციის
ნ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ხოჟორნი სომხურ-აზერბაიჯანული საზღვრისპირა სოფელია მარნეულის რაიონში,სადაც არცერთი ქართველი არ ცხოვრობს.სკოლაშიც შესაბამისად ორ ენაზე მიმდინარეობს სწავლა. აქაურმა ბავშვებმა ძალიან ცოტა რამ იციან საქართველოზე,მიუხედავად იმისა,რომ მათი სოფელი და თვითონაც საქართველოს ნაწილი არიან.ასეთ სოფლებში მკაფიოდ ჩანს ენის პრობლემა,დაბალი ინტერესი სახელმწიფო ენის სწავლის მიმართ. არაქართველ ბავშვებთან მუშაობამ დამანახა საჭიროება,რომ ისინი საქართველოს არა მარტო ვირტუალურად, რეალურად უნდა იცნობდნენ. დამანახა აუცილებლობა ქართველ ბავშვებთან ინტეგრირებისა. გამომდინარე იქიდან,რომ პირველი კონკურსზე მოსწავლ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Civil club for our future

Volunteer: Nino Chikaidze

Location: a

Problem statement

The village of Tivi is a compact settlement of the Avareli community. The village is bordered by "Mtisubani" where Muslims from Muslim highlands are living alongside Christian Georgians due to ecological problems in Adjara.
Tivi Public School is very different from the "normal" public schools because of its specificity, because Georgian Christian, Georgian Muslim and Avarieli students are studying next to each other here.

There are many challenges in the school.

Students of different cultures, traditions and opinions should cohabitate in the schoo...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Informal Educational Days

Volunteer: natialomouri@gmail.com

Location: a

Problem statement

Main goal of the project is to arise interest towards the higher education and career building among the Azerbaijani youth. Living schools before graduation and cancelling development of their professional lives later arises even bigger problems such as early marriages; unfortunately, many students stop schooling and either by their will or by the force from their families get married until their full age. According to the Georgia’s public defender’s report on the “Early marriage, its challenges and possible ways of solution”, early marriage is a widely spread practice in ethnic minoriti...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Let's make school envirotnment vibran

Volunteer: apciauri.levan@gmail.com

Location: a

Problem statement

The village of Shaumiani's population, as well as Shaumiani Public School # 2, is distinguished by its ethnic vibrancy, which leads to a number of issues. first of all failure of communication between the representatives of various ethnic groups, leading to the development of negative attitudes towards each other and rise of aggression.
This problem is most commonly seen in the daily life of students in the school territory, where Georgian and Armenian and Azeri students do not have a proper school environment. The building needs repair and yard amenities, as there is a need for...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა კულტურული მრავალფეროვნებით. აქ შეხვდებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებს და სხვადასხვა ეთნიკურ (სომხები, აზერბაიჯანელები, ბერძნები, რუსები და სხვ.) ჯგუფებს. გარდა იმისა, რომ მრავალფეროვნება ერთგვარი სიმდიდრეა მუნიციპალიტეტისთვის, ამავე დროს წარმოადგენს მნიშველოვან გამოწვევას. წლებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არსებობს არაერთი გამოწვევა, რომელიც ხელს უშლის ეთნიკური ჯგუფების სრულფასოვან ინტეგრირებას საზოგადოებაში. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემათაგანია ენობრ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

Problemlerdən biri qadinlarin öz huqularini tam şəkilde bilməməsi ve özünü istənilən qədər huquqi şəkildə mudafiyyə ede əbilmemesi, beləliklə de nə ailesinə ne cəmiyyətə ne de özünə yetərincə xeyirli olan yolu secə bilmeyir. Burda erkən yaşdan evlənməyin yox da tehisil almağin onun heyatinda nə kimi dəyisikliklər edə bileceyi haqda tam melumalati olmadiğindan nə də ki erkən evlenmeyin isdər biyolojik cəhetdən isdərsədə fərdi inkişaf cəhətdən cox zererli olduğunu tam səkildə bilməmək onlari həyatlarinda ne yazik ki, bəzi önəmli qerarlari kor teebbi şəkildə almağa getirib cixarir.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

მოგეხსენებათ ავლაბარი ეთნიკურად ჭრელი დასახლებაა თბილისში, აქ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ ქართველი, სომეხი, რუსი მოქალაქეები. 77-ე საჯარო სკოლაში ვასწავლი სამოქალაქო განათლებას და უშუალო შეხება მაქვს ახალგაზრდებთან, რომელთა დამოკიდებულება თანატოლი სომხების ან სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ არც თუ პოზიტიურია. ეს ჩანს მათ მსჯელობებში, ხშირად იყენებენ სიძულვილის ენას. უმეტესობა თვლის, რომ განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფები არ უნდა ცხოვრობდნენ საქართველოში.
ჩემი სურვილია, 77-ე საჯარო სკოლაში ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო განათლების კლუბი, სადაც არა მხოლოდ ამ სკოლის მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებლო...

Latest Activity

Tamuna Macharashvili commented

19 დეკემბერს საჯარო გამოსვლების კლუბში დიდი ამბავი გვქონდა. მე-12 კლასელი გიორგი დიდბერიძის ინიციატივით და უშუალო მონაწილეობით მოსწავლეებს შორის საჯარო გამოსვლების კონკურსი ჩავატარეთ. გიორგიმ პროექ...

Status: Rejected

Problem statement

სადახლოს #1 საჯარო სკოლა აზერბაიჯანულენოვანია, თითონ სადახლო კი მარნეულიდან 35 კილომეტრითაა დაშორებული და სომხეთის რესპუბლიკის საზღვართან მდებარეობს. შესაბამისად, ქართულ ენასთან და კულტურასთან თითქმის არა აქვთ შეხება მოსწავლეებს, მოწყვეტილნი არიან ცოცხალ საკომუნიკაციო გარემოს და მხოლოდ მასწავლებლის ქართული ლაპარაკი ესმით. სკოლაში არსებული ტექნიკა მოძველებულია და ნაკლებად გამოსადეგი. ამ საგრანტო პროექტის დაფინანსებით ხელი შეეწყობა ინტეგრაციის პროცესს. გვინდა მოსწავლეებს მივაწოდოთ თვალსაჩინო მასალა ქართული და არა მხოლოდ ქართული კულტურის, ისტორიის და გეოგრაფიის შესახებ და ბავშვებს ნათელი...

Latest Activity

trapaidzenatia@gmail.com commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: ენა და ინტეგრაცია | Location:

ამ იდეის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის.

Status: Rejected

Problem statement

The problem that our idea is concentrating on is a religious inequality in schools. School students are often victims of discrimination because of their religious backgrounds. They are experiencing psychological pressure and are basically feeling extracted from the class. Our goal is to help our peers for their integration. We want religion not to become a barrier for friendships. Religion often becomes a reason for discrimination. Discrimination is a big problem and we want to contribute to its solution.

Latest Activity

Qistina Nachyebia commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: TIR(Tolerance, Individuality, Respect) | Location:

სასურველია გადავცეთ თქვენს მიერ დამოწმებული სიგელები
გმადლობთ ყურადღებისთვის

Status: Rejected

Problem statement

2014 წლის მონაცემებით გარდაბანში ცხოვრობს 1753 ადამიანი. ქალაქში მდებარეობს თერაპიული ცენტრი "განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისთვის". ცენტრი მუშაობს 2010 წლიდან და ემსახურება 4-18 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ამჟამად ცენტრს 30 ბენეფიციარი ჰყავს, რომლბიც სრულ სერვისს იღებენ.
ცენტრი დაფუძნდა 2010 წელს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის და გაეროს UNICEF-ის ფონდის საერთო ძალისხმევით.
ცენტრის მომსახურებას იღებს, როგორც გარდაბანის მოსახლება, ასევე ახლო მდებარე სოფლების მაცხოვრებლები.
ცენტრს ჰყავს ყველა სამედიცინო დარგის სპეციალისტი.
ნებისმიერ ადამიანს, შეიძლება ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Ethnic yard

Volunteer: lanabachaliashvili@gmail.com

Location: a

Problem statement

Tbilisi is distinguished by its ethnic vibrancy. That's why different ethnic groups have difficulties to self-actualize and show their potential. Therefore, the protection of their rights sometimes might be questionable. It might be sad, but it’s a fact that they are losing their identity every day and experiencing assimilation by the culture around them. It is important that their living environment is comfortable to its maximum and their rights are protected because each of them is an integral part of Georgia. It is true that Georgian culture should not be forgotten, but in paralle...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ჩვენი გადავჭრით გოგოების განვითარების და გააქტიურების პრობლემას და ასევე სხვა და სხვა ეროვნების გოგოების დამეგობრებას ხელშევუწყებთ .

Latest Activity

Status: Rejected

Problem statement

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარის საჯარო სკოლაში, სადაც სწავლობენ აზერბაიჯანელი მოსწავლეები, პრობლემას წარმოადგენს როგორც ტექნიკური, ასევე სასწავლო რესურსების ნაკლებობა. სკოლაში გვაქვს რამდენიმე პერსონალური კომპიუტერი, რომელთა აქტიური გამოყენებაც ვერ ხერხდება, რადგან მათი გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია. ბავშებიც ხშირად ვერ სარგებლობენ თავიანთი სურვილის შესაბამისად.
მოსწავლეებისათვის ასევე მნიშნელოვანია, სხვადასხვა საინტერესო და მრავალფეროვანი რესურსის გამოყენება სასწავლო პროცესში. ენობრივი ბარიერი ხელს უშლით მათ კომუნიკაციასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში. არ უყურე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 476 ადამიანი (255 კაცი, 221 ქალი). სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ ჯავშანიანის საჯარო სკოლა, მოსწავლეთა რაოდენობა 200 მდე, მასწავლებელთა რაოდენობა კი - 35. სპორტი ფიზიკური ჯანმრთელობისა და კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ფიზიკური აღზრდის მეთოდი და საშუალებაა. სპორტი და ფიზიკური განათლება აუცილებელი პირობაა პიროვნების ჰარმონიული განვითარებისთვის. ჯანმრთელობა ნიშნავს არა რომელიმე დაავადების არქონას, არამედ ამ დაავადების თავიდან აცილებას, რაც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვით არის შესაძლებელი. ფიზკური აქტივობა სიცოცხლის გახანგრძლივების, სოციალური ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

პანკისის ხეობას დივერსიფიცირებული ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნის მაღალი პოტენციალი გააჩნია, თუმცა ამხრივ ბევრი პრობლემებია რეგიონში.
რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორია გლეხთა/ფერმერთა გაერთიანებების არ არსებობაა, საჭიროა ფართომაშტაბიანი და დროში განგრძობადი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება, რათა თითოეულმა მეწარმემ გაიგოს მეტი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ხელშეკრულებების შესახებ, თუ რა სარგებელს მოუტანს მას ევროპის ბაზრის ხელმისაწვდომობა და პროდუქციის მარალი ხარისხის წარმოების გაზრდა. ამავე დროს უნდა ვიზრუნვოთ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

იდეის აღწერა: ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის საქართველო ისეთივე სამშობლოა, როგორც ჩვენთვის. ისინი ჩვენი სამშობლოს, ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან. ამ პროექტის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ აღმოვაჩინოთ და საზოგადოებას გავაცნოთ ამ უმცირესობების წარმატებული, ნიჭიერი, პერსპექტიული ადამიანები, რომლებიც საკუთარი წარმატებების, მიზნების, გამოცდილების და საქართველოს შესახებ გააგებინებენ ყველას, ისევე როგორც მისცემენ რჩევებს, როგორ უნდა მოახერხონ, რომ საკუთარი თავის რეალიზება საქართველსოთვის, როგორც მათი სამშობლოსთვის სასიკეთო საქმეების კეთება შეძლონ.
ჩენს მიერ აღმოჩენლი წარმატე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

იდეის აღწერა: რასიზმის პრობლემა 21-ე საუკუნეშიც კი სერიოზული პრობლემაა მსოფლიო საზოგადოებისათვის. ამ მხრივ, გამონაკლისი არც საქართველოა. მას შემდეგ, რაც ჩვენი ქვეყანა სხვა ეროვნების წარმომადგენლებისათვის მიმზიდველი და საინტერესო გახდა, ჩვენს ქვეყანაში მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი ცხოვრების, სწავლისა და მუშაობის მსურველთა რიცხვი, დღითიდღე იზრდება. ამის პარალელურად იზრდება განსხვავებული ეროვნების მოქალაქეების მიმართ არც თუ ისე პოზიტიური დამოკიდებულება საქართველოში მცხოვრები ზოგიერთი მოქალქის მხრიდან, რომლებიც ამ ქვეყნის შვილები და შესაბამისად, ჩამოსული სტუმრების მასპინძლები არიან.
პ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

საინიციატივო ჯგუფის - „ვერთიანდებით თანასწორობისთვის“ იდეა გულისხმობს სტუდენტების, ახალგაზრდებისა და რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტების, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული მუნიციპალიტეტების მედიაორგანიზაციებისა თუ მოხალისეების ჩართულობით, იმ პრობლემების, საჭიროებებისა და გამოწვევების აქტიურად წამოწევა და გაშუქება რაც ეროვნული უმცირესობების კუთხით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების შესაძლებლობა მათთვის გასაგებ ენაზე თითქმის შეუძლებელია. ცენტრალური მედია საშუალებები არ ფარავენ ეთნიკური უმცი...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

სოფელი სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ სრულიად ახალგაზრდაა და ჩვენით იწყება ამ სოფლის ისტორია. სოფელში არ დგას ნორმალურად ხე რომ ჟანგბადი ისუნთქონ ჩვენმა შვილებმა რატომაც გვინდა და გვაქვს სურვილი სოფლის ქუჩებზე დავრგოთ ნაძვის და კაკლის ხეები ასევე სკოლის მიმდებარედ და სოფლის ცენტრში სადაც მოეწყობა ნაგვის ურნებიც
დაახლოებით 10 ცალი.
მაშინ როცა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში 100-ზე მეტი სოფელი დაიხურა და ამდენივე დაცლის გზაზეა ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე სოფელს და იმედია დაგვეხმარებით ამ მშენებლობაში.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

Eco-migrants from Adjara settled and are living in the village of Gumbati in Tsalka municipality. In 1998, several families were settledfor the first time, and since then the abandoned village has begun to breathe. Everyone who came here thought that they would leave soon, as nobody wanted to be here, but they were not able to go anywhere else and this year it is a twenty-year anniversary of their arrival. Children are born here, they grow up andbase their families here. Most people still think that they are temporary residents of Tsalka and do not try to create something valuable in the...

Latest Activity

Ira Dzirkvadze commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: Twenty years later | Location:

გარდა ამისა, გამგეობამ გამოგვეხმაურა განცხადებასთან დაკავშირებით. ხვალ მოდიან გუმბათში, ერთად უნდა დავასუფთაოთ მდინარე გუმბათის მიმდებარე ტერიტორია და ასევე გაგესაუბრებით ნაგვის ურნებთან დაკავშირებ...

Status: Rejected

Problem statement

დღეს საქართველოში პრობლემას წარმოადგეს ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა გახდა მრავალენოვანი, მრავალკულტურული და ის თავისებურ მიდგომას და მიმღებლობას საჭიროებს. გლობალიზაციამ ყველა ერი და ქვეყანა მოიცვა, მათ შორის საქართველოც, შედეგად გვაქვს ის, რომ საქართველოში ცხოვრობენ განსხვავებული აღმსარებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, კულტურის და ეროვნების ადამიანები. განსხვავებულობა კი ხშირ შემთხვევაში დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდება. ისეთ ჩაკეტილ საზოგადოებას კი როგორიც ქართულია მიმღებლობა მცირე აქვს შესაბამისად ზემოთ ჩამოთვლილი მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც არც თუ ისე მცირეა ჩვენს ქვეყანაში არის დისკრიმი...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Clean Forest

Volunteer: tatia_shengelaia@yahoo.com

Location: a

Problem statement

The problem of being stranger among each other, because of different etnic groups, religion or just because of unknowing language, is making difficult for the kids to have relationship with each other. Planned activities will help them to turn into friends, as far as there are themes which can make us to be united, as ecology, clean forest, as far as we all need nature to be healthy, no mater from what kind of society are we, we all need air, and together to care for our surrounding. Another thing is that it's important to upgrade perception of young generation and after this project...

Latest Activity

tatia_shengelaia@yahoo.com commented
1 წელი, 7 თვე ago | on: Clean Forest | Location:

Status: Incomplete

Problem statement

ეთნიკურ უმცირესობის მოსახლეობის დაბალი სამოქალაქო ცნობიერება, სახელმწიფო ენის არცოდნა, ერთად მცხოვრები ორი ერის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. რელიგიასა და ტრადიციებს ამოფარებული გენდერული თავისუფლების შეზღუდვა, რომლის ერთერთი საფეძველი ქალების პროფესიული განათლების არქონაა; მიუხედავად იმისა, რომ სახლის პირობებში ამუშავებენ მატყლს, ქსოვენ ხალიჩებს მათი უმრავლესობა დიასახლისია, დაკავებულია მხოლოდ საკუთარი სამეურნეო საქმიანობით, დაბალია მათი განათლების, თვითგანვითარების დონე პროფესიული ორიენტაციის კუთხით.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

სოფელში არ არსებობს მოსახლეობისთვის სივრცე, სადაც შეძლებენ შეკრებას, ბავშვის გასეირნებას, სხვადასხვა თემებზე საუბარს და ა.შ
ასევე, სოფელში ერთდროულად ცხოვრობს აჭარელი ეკო ემიგრანტები და ავარელები. არცერთი ორივე ეთნიკური უმცირესობის სურვილია სოფელში არსებობდეს სოვრცე, სადაც შეძლებენ დროის სასიამონოვდ გატარებას.

სოფელი დღითიდღე იცლება, მიზეზი კი გახლავთ ის, რომ მომავალ თაობას აქ დარჩენის შემთხვევაში არ აქვს არანაირ პერქსპექტივია.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

I am Hanife Baqirova, third year student at Ilia State University, studying to be a teacher of primary classes. I actively take part in the youth center of the university, I carry out activities.
Communication is necessary to understand each other. For centuries Azeris and Georgians have been living together on good terms in Georgia. But unfortunately, mainly the majority of the densely populated Azeris in Kvemo Kartli do not know the state language, Georgian. This slows down the process of integration in the Georgian society, so they live an isolated life in their country. They ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Let's get to know Georgia

Volunteer: shahla.asmarova@gmail.com

Location: a

Problem statement

Problem: The difficulty of integration with the Georgian society.

Problem analysis: I see the problem that we lack information on Georgian culture and it hinders the establishment of relations with Georgian society. Cultural misunderstandings and communication problems are created because of the lack of knowledge. People often have a cultural shock, because of which they cannot communicate and therefore cannotintegrate. I think these problems are important so we know one of the reasons for having hard time integrating with the Georgian society.

In the framework of the pro...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

I, Aziz Dashdemirov, am the third year student of Tbilisi Humanitarian University, Field of European Studies, English Philology. I also work as a resource officer in Sadakhlo public school #1. I am the head of Development Center of Mollaoglu.
The integration of Georgian Azeris into the Georgian society is still a problem. One of the main obstacles is the ignorance of the language. The main problem is insufficient knowledge about the homeland.
One way to overcome this problem is to get to know and share the cultural, geographic, historical, artistic and scientific values of G...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

While they are second biggest minority in the country, 74% of ethnic Azerbaijanis do not speak the state language. The language barrier is one the reasons their integration has been slow. The ensuing problems are myriad: they do not have access to quality education, are not informed about decisions and political events in the country and cannot meaningfully participate in social and political life. Opportunities for informal education are also scarce, especially in rural areas.
A few months ago I together with my friends opened an informal education centre on the first floor of my ...

Latest Activity

Kamran Afandiyev commented
1 წელი, 6 თვე ago | on: Feel yourself as a real citizen | Location:

https://www.facebook.com/kamran.afandiyev/videos/pcb.2122904317773282/2122881037775610/?type=3&theater

Status: Rejected

Lego-integration

Volunteer: imedatedorashvili79@gmail.com

Location: a

Problem statement

In the 21st century, the Georgian society still holds the issue of women's rights. Everybody is interested in what the new generation thinks about women's role.Teens grow in the background of reality.Their minds focus on environmental attitudes,public attitudes towards women's rights,they hear the facts of violence against women from TV. These things make them different life values. Everyone is interested in what kind of changes the public thinking, mentality has got. This issue is particularly relevant in the regions of Georgia. In Rustavi where representatives of different ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Entertainment square for the community

Volunteer: hurigasanova1@gmail.com

Location: a

Problem statement

The village Iormughanlo is located in Sagarejo municipality.

In this village there is a public school, in the surroundings there space for entertainment for children. 1121 children are study in the school, and the number of teachers is 67. The majority of the school students and representatives of rural population are ethnically Azeri.

We have the idea to arrange a relaxing and entertainment space in the school area, from wichboth students and village residents will benefit

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Mobile cinema in villages

Volunteer: devnozashvilisopho@gmail.com

Location: a

Problem statement

Our idea was originated from the situation that is in our region, more specifically in our villages. In villages there is no space for young people, where they would be able to spend free time other than standing in the streets; There are those who never have the luxury to watch movies in the movie theater and it will bring some novelty and joy for them. It will be a space that will help them to get closer to each other and change their life style.

It is worth noting that Dmanisi is an ethnically diverse region. Approximately 70% of the population is represented by Azeri resident...

Latest Activity

devnozashvilisopho@gmail.com commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: Mobile cinema in villages | Location:

ეს ჩვენი პირველი მცდელობაა თქვენთან თანამშრომლობის და ნებისმიერი პასუხის შემთხვევაში დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ნამდვილად კარგ საქმეს აკეთებთ.

Status: Rejected

Problem statement

ეს იქნება თავისუფალი ოთახი, სადაც ბავშვეებს მოსწავლეებს შეეძლებათ პირველ რიგში მათთვის საინტერესო და აქტუალური თემებზე მსჯელობა.მათი პრობლემების მოსმენა განხილვა აქრეთვე მათი უფლებების გაცნობა.ეს იქნება სივრცე სადაც შესაძლებელი იქნებაა თავისუფლად მსჯელობაა ნებისმიერ საკითხზეე.
ასევე შეიქმნება სივრცე სადაც შეიძლება ქართული ლიტერატურის გაცნობაა,პოეზიის საღამოების მოწყობაა აგრეთვე სამკითხველო. რაც ხელს შეუწყობს პირველ რიგში დამეგობრებაას.ცოდნის შეძენას.ერთმანეთის მოსმენაას,გვერდში დგომას.

Latest Activity

Status: Rejected

Problem statement

Rustavi is the city, where different ethnic minorities are living side by side. They study together in State schools and make friends among each others. Although only school relationship isn't enough for friendship, for acquaintance with different cultures. School system can't help the youth in good relationship and communication. We want to make the pupils more close not only at schools, but also outside the school. For this purpose we offer you the project "Read and Paint", which will be held once a week in a local library. This project will help the pupils to underst...

Latest Activity

ana muradashvili commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: Read and Paint | Location:

By the will of local municipality in 2018, there was declared the law to promote and help young people ideas to be done in the city, but at the same time, it was told that the idea would be support...

Status: Rejected

Problem statement

ხშირად, ძალიან იაფად კარგი საქმის გაკეთებაც შეიძლება. ჩვენ ასე ვცადეთ 2015 წელს, როდესაც საკუთარი ხარჯებით ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილების მოსამზადებელი სრული ციკლი ჩავაწერინეთ პედაგოგს. 32 გაკვეთილი, ერთჯერადად რეგიონულ არხებზე გავიდა.

მომდევნო წელს საზოგადოებრივ მაუწყებლის რადიოთეტრს კლასიკური და თანამედროვე ქართული ლიტერატურის აუდიოჩანაწერები ვთხოვეთ, დავბეჭდეთ 300 აუდიო დისკი და დიდუბის სადგურის ყველა ავტობუსსა და სამარშრუტო ტაქსში უფასოდ დავურიგეთ მძღოლებს. ამ აქციას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ფეისბუკის გვერდზე გვწერდნენ მადლიერი მგზავრები, ვისაც კირკოროვის ნაცვლად ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Read and Paint

Volunteer: ngo.gonieri@gmail.com

Location: a

Problem statement

Rustavi is the city, where different ethnic minorities are living side by side. They study together in State schools and make friends among each others. Although only school relationship isn't enough for friendship, for acquaintance with different cultures. School system can't help the youth in good relationship and communication. We want to make the pupils more close not only at schools, but also outside the school. For this purpose we offer you the project "Read and Paint", which will help the pupils to understand the culture of different ethnic minorities and get clo...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

საქართველოს ყველა კუთხეში აქტუალურად დგას გარემოს დაცვის საკითხები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უამრავ არსებულ თუ პოტენციურ ტურისტულ ცენტრებში, დანაგვიანებული მდინარეები, მიტოვებული ფუნქციადაკარგული შენობები.
გაერთიანება „უბან არტი“ თავის საქმიანობას ანხორციელებს 2016 წლიდან. ჩვენს მიერ სხვადასხვა ადგილებში ხდება პრობლემების ინდეტიფიცირება (გარემოს დაბინძურება, ნარჩენების მართვა, მიტოვებული შენობებისათვის ფუნქციის მინიჭება, ახალი კულტურული-დასვენების სივრცეების გამოვლენა). პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ ვახდენთ პრობლეის შესწავლას და მისი განვითარების დაგეგმვას. ვაწარმოებთ მოლაპარაკ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

საქართველოს ყველა კუთხეში აქტუალურად დგას გარემოს დაცვის საკითხები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უამრავ არსებულ თუ პოტენციურ ტურისტულ ცენტრებში, დანაგვიანებული მდინარეები, მიტოვებული ფუნქციადაკარგული შენობები.
გაერთიანება „უბან არტი“ თავის საქმიანობას ანხორციელებს 2016 წლიდან. ჩვენს მიერ სხვადასხვა ადგილებში ხდება პრობლემების ინდეტიფიცირება (გარემოს დაბინძურება, ნარჩენების მართვა, მიტოვებული შენობებისათვის ფუნქციის მინიჭება, ახალი კულტურული-დასვენების სივრცეების გამოვლენა). პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ ვახდენთ პრობლეის შესწავლას და მისი განვითარების დაგეგმვას. ვაწარმოებთ მოლაპარაკ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Better society

Volunteer: elias.inn@yahoo.com

Location: a

Problem statement

We have all seen on social networks that Georgians do not help each other, or Georgians try to harm each other. I won’t lose time in explaining how much influence the social media has In the 21st century, and the impact on the public followed by the posts from influencers. Even when Facebook did some good to society by connecting people it caused many problems or helped to identify the problems that Georgian society today is divided into different social groups. Aggression has increased, people are constantly confronting each other, sometimes for little reasons, such as football.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

წალკაში სხვა უამრავ პრობლემასთან ერთად მნიშვნელოვანია აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება; წალკა, როგორც მრავალფერონავი მხარე როგორც ეთნიკური ასევე რელიგიური მხრივ განიცდის სხვადასხვა სახის პრობლემებს. ჩემი იდეით მსურს მეტად ხელი შევუწყო ეთნიკური ახალგაზრდების ინტეგრაციას ადგილობრივ ქართულ საზოგადოებაში.
ეთნიკური ახალგაზრდობის წარმომადგენლები ნაკლებად არიან ინტეგრირებულნი ქართულ საზოგადოებაში ნაკლებად ერთვებიან ქალაქსი მიმდინარე თუ დაგეგმილ აქტივობებში. აქვთ ქართულ საზოგადოებასთან, ახალგაზრდობასთან ურთიერთობის კომპლექსი. ასევე წალკა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა რელიგური ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

სკოლის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ახალგაზრდების ჩართულობით მოეწყობა მცირე ზომის საზოგადოებრივი ბაღი, რომელიც სკოლის მოსწავლეებსა და მთლიანად სოფლის მოსახლეობისთვის იქნება განკუთვნილი.

სკოლის ტერიტორიაზე ჩატარდება მნიშვნელოვანი სამუშაოები და მოეწყობა სივრცე, სადაც ყველა ასაკის და კატეგორიის ადამიანს შეუძლია დაისვენოს.

Latest Activity

elgunsafarovi1@gmail.com commented

დასასვენებელი კუთხე ყველა თაობის თავშეყრის ადგილად გადაიქცა, აქ ადგილობრივები და მათი სტუმრები ბავშვებს ასეირნებენ, სხვადასხვა აქტალურ თემაზე საუბრობენ, ხშირად ამა თუ იმ აქტივობითაც არიან დაკავებულ...

Status: Completed

Problem statement

-მშობელთა და შვილთა კონფლიქტი არ არის ახალი, ეს პრობლემა საუკუნეებია არსებობს და განიხილება ფილოსოფოსებისა და ფსიქოლოგების მიერ. მოცემული პრობლემა გენდერულ თემასთანაც მჭიდროდ არის დაკავშრებული მაგალითისთვის ცნობილი ფემინისტი ავგუსტ ბებელი თავის ნაშრომში „ქალი და სოციალიზმი“ ავითარებს აზრს რომ ქალბატონები რომლებიც თავად განიცდიან ჩაგვრას გენდერული ნიშნით თავადაც შემდგომში უთანასწოროდ და უსამართლოდ ექცევინ თავის ქალიშვილებს. მე ვეთანხმები ამ აზრს, სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაშც შვილების გარჩევა გენდერული ნიშნით ძალიან ხშირია, მათ შორის დედების მხრიდან. ჩვენ ვხდებით გენდერულ დისკრიმინაციას ...

Latest Activity

Status: Completed

Problem statement

-თეთრიწყაროს რაიონ სოფ. სამღერეთის საჯარო სკოლაში არსებობს რესურს ოთახი, რომელშიც სამი ბენეფიციარი სწავლობს. თითოეული მათგანი განსხვავდება ერთმანეთისაგან და არიან სხვადასხვა კლასის წარმომადგენლები, აქედან გამომდინარე ესაჭიროებათ მათი ინტერესებისა და ასაკის შესაბამისი სასწავლო ინვენტარი, რომელიც ამჟამად სამწუხაროს არ გააჩნია სკოლას.
რესურს ოთახის გამრავალფეროვნება სასწავლო ინვენტარით ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოგვეხსენება მოსწავლეები სწავლის პროცესის დროს ვიზუალური და თვალსაჩინოებით უფრო მეტ ინფორმაციას ითვისებენ, ვიდრე თეორიულად.ჩვენთვის ცნობილია, რომ ადამიანი გარემოდან მიღებულ...

Latest Activity

cira-shavadze@mail.ru commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: ღიმილის ოთახი | Location:

მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენმა პროექტმა საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა. კერძოდ,ღიმილის ოთახისთვის შეძენილი ნივთებით ისარგებლა: პირველმა, მეორემ და მესამე კლასმაც, დამატებული 3- ბენეფიციარი, რომელიც რესუ...

Status: Completed

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელი დურნუკი არის მჭიდრო დასახლებული სოფელი, მისი მაცხოვრებლების უმრავლესობას შეადგენენ ეთნიკური უმცირესობები. სამწუხაროდ, მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენს სოფელს არ გააჩნია ამბოლატორიული ოთახი, შესაბამისად მოკლებულნი ვართ სამედიცინო მომსახურებას. ამასთანავე სოფლის მაცხოვრებლებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ შესაძლებლობა მიმართონ უახლოეს სოფელში სამედიცინო ოთახს ან მიმართონ ქალაქის საავადმყოფოს. აქედან გამომდინარე სოფელში მწვავედ დგას სამედიცინო მომსახურების არ ქონის პრობლემა.

Latest Activity

Keti Khachidze commented

დურნუკის ლაბორატორიის გარემონტება დასრულდა. მშენებლობაში სოფლის მოსახლეობა უსასყიდლოდ ჩაერთო და ახლა სოფელს აქვს მოწესრიგებული სივრცე, სადაც ოჯახის ექიმს საშუალება აქვს პაციენტები ერთ სივრცეში მიიღ...

Status: Completed

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დაღეთში, სადაც კომპაქტურად დასახლებული არიან ეთნიკურად სომხები, მრავალი წლის განმავლობაში არ აქვთ ამბოლატორიული ოთახი, რომელიც საჭიროა, რადგან სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობას არ აქვთ შესაძლებლობა მიმართონ ქალაქის ჰოსპიტალს ან გვერდზე მდებარე სოფელში ექიმს, რომელიც თავის საქმიანობას ასრულებს კერძო პირის სახლში. შესაბიმისად, სოფლის მოსახლეობა, რომელიის უმრავლესობას შეადგენენ ხანში შესული ადამიანები, ხელმოკლებულნი არიან სამედიცინო მომსახურებას. ჩვენი მიზანია სოფლის ძალებით და თქვენი მხარდაჭერით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობის ერთი ოთახის გარე...

Latest Activity

Status: Rejected

Discover Tetritskaro

Volunteer: ninimchedlidze@gmail.com

Location: a

Problem statement

Besides global economic and social problems, Tetritskaro region faces another important problem. In particular it has a very low level of publicity. It is an unfortunate fact that every time you mention Tetritskaro region, people imagine nothing or Kakheti region. Due to its historical past and strategic location, the region will always have an important place in the history of Georgia. However, in order not to leave it only in history, it is important to take relevant measures in order to raise awareness about Tetritskaro region. Nowadays there is a search tool which will help to find ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Discover Tetritskaro

Volunteer: ninimchedlidze@gmail.com

Location: a

Problem statement

გლობალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გარდა, თეთრიწყაროს რაიონი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დგას. კერძოდ, ეს არის ცნობადობის დაბალი დონე. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ყოველთვის როცა ახსენებ თეთრიწყაროს რაიონს ხალხს ან არაფერი ან კახეთის რეგიონი უდგება თვალწინ. მიუხედავად იმისა რომ თავისი ისტორიული წარსულით და სტრატეგიული მდებარეობით რაიონი ყოველთვის იყო და იქნება მნიშვნელოვან ადგილზე საქართველოს ისტორიაში. თუმცა, იმისათვის რომ ეს მხოლოდ ისტორიას არ დარჩეს, მნიშვნელოვანია გატარდეს სათანადო ღონისძიებები თეთრიწყაროს რაიონის ცნობადობის გაზრდის მიზნით.
დღესდღეობით არ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

When I heard about your contest, it was too late, but I also felt like I wanted to take part in this project and to bring some benefit to youth with my enthusiasm.
5 years ago I participated in World Vision Georgia project "Development of Beekeeping for Economic Development", where I studied beekeeping and was given the material benefit in face of the bee families. After that, my main activity is beekeeping, where I have achieved certain success.
My idea is about sharing my knowledge and experience to 5 young people, who would be interested in beekeeping, I world li...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Ginko Classes

Volunteer: Leila Lia Chantladze

Location: a

Problem statement

Climate Change affects on the green zone of unique green zone of Kobuleti. The amount of pine trees in the pine tree forest is less than in previous years. Local youth have no information about unique type of plants which are still in Kobuleti and which need care.
The one of the outstanding tree is Ginko - the anction tree. This is the reason to be proud of being citizen of Kobuleti.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ტურისტული კოტეჯების აშენების იდეა, მას შემდეგ გამიჩდა რაც ასე მკვეთრად მოიმატა ტურისტების რაოდენობამ ხეობაში. არსებული საოჯახო სასტუმროები ზაფხულის სეზონზე სრული დატვირთვით მუშაობენ. სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში კი წელს კიდევ გაიხსნება რამოდენიმე.
როდესაც ორბელიანი საქართველოს პროექტის შესახებ წავიკითხე, მივხვდი რომ ეს ჩემი შანსი იყო. პირველი კონკრუსია სადაც მონაწილეობას ვიღებ და პროექტების წერის გამოცდილება არ მაქვს.
ჩემი პროექტი გულისხმობს სამი ხის კოტეჯის აშენებას, სადაც განთავსება ორ სართულიანი 2 ხის საწოლი და იქნება ოთხ სტუმარზე გათვლილი. ასევე, ავაშენებ ადმინისტრა...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

იორმუღანლო არის აზერბაჯანულნოვანი თემი რომელიც შეიძლება ითქვას ჩაკეტილია. ახალგაზრდებს თუმცა არამარტო ახალგაზრდებს ზოგადად თემს აქვს სახელმწიფო ენის ბარიერი. რადგან არ აქვთ სესაძლებლობა კონტაკტი გაამყარონ ქართველებთან. განსაკუთრებით მწვავედ დგას მოსწავლეებთან, აბიტურიენტებტან. ახალგაზრდები რომლებიც მსობლიურ ენაზე ამტავრებენ სკოლას და იმავე ენაზე აბარებენ ეროვნული გამოცდებს. ერთი წელი მოსამზადებელი კურსის გავლის შემდეგ ქართველებთან ერთად აგრძელებენ სწავლას. სდუნტები იმის გამო რომ აქვთ კომპლექსი ქართულ ენაზე საუბარის ვერ ართმევენ თავს უნივერსიტეტებში. მე მინდა მოხსნას ეს კომპლექსი ბავშვე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-დასაქმების პრობლემა მწვავედ დგას სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი მოზარდებისთვის, ეს ეხება მოზარდებს, რომლებიც 18 წლის შემდგომ ტოვებენ ზრუნვის სისტემას და უწევთ დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება. იმის გამო რომ მათი უმრავლესობა არის ღარიბი ან მავნე ჩვევების მქონე ოჯახებიდან (ნაწილს არ აქვს სახლი, ან შეიძლება ჰყავდეს მოძალადე მშობლები) 18 წლის შემდეგ მხარდაჭერის საშუალება ნაკლებად აქვთ და თავად უნდა მოახერხონ საარსებო სახსრების შოვნა. ამის გამო, სამსახურის შოვნა ორმაგად მნიშვბელოვანია ხდება.
მცირე საოჯახო სახლების სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები და მინდობით აღმზრდელები, სადაც ცხოვრობენ...

Latest Activity

mamukamanagadzetelavi@gmail.com commented

29 ნოემბერს ჩავატარეთ პროქტით გათვალისწინებული ბოლო ფორუმ-თეატრი ქალაქ თელავში. ეს არ ყოფილა ისეთივე დიდი ფორუმები როგორც წინა ორი. ამჟამად ფორუმ-თეატრს ესწრებოდა რვა ბენეფიციარი. თემა ისევ დასაქმე...

Status: Rejected

Problem statement

პროექტის მიზანია ახალგაზრდები ჩართოს თემისთვის აუცილებელი რესურსების განსაზღვრაში, მხარი დაუჭიროს ადგილობრივი ორგანიზაციების მოტივაციის ზრდასა და საქმიანობას, დაეხმაროს ხანდაზმულებს და ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ ჩართულობას.

ქალაქ საგარეჯოში მხოლოდ ორი ორგანიზაციაა, რომლის პრიორიტეტი ხანდაზმულებია. ხშირ შემთხვევაში, ბევრად რთულია მათთვის სხვადასხვა რესურსის მოზიდვა, რომელიც აუცილებელი, პირველადი საჭიროებაა ბენეფიციართათვის. შესაბამისად, უფრო და უფრო დისტანცირებული ხდება ორგანიზაციებისა და ხანდაზმულების ურთიერთობა. ხანდაზმულები არ ენდობიან ორგანიზაციებს, რადგან მი...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

The desired youth space

Volunteer: khutsishvilianna@gmail.com

Location: a

Problem statement

Nowadays in Tetritskaro municipality one of the first and most important problems is nonexistence of informal education centers/spaces in the municipality. This is an especially acute problem for the local people, particularly for the youth.

ü Lack of communication and information exchange
ü Low level of civil awareness and involvement;
ü Drain of youth to the big cities;
ü Misuse of free time;

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

One of the problems in the village of Toneti is that of traffic, which is aggravated by the fact that there is no organized stop and because of that the people face great problems, they have to stand in the snow, rain, cold in the open and wait. I want this problem to be solved and to have a well-arranged stop. I think that everyone will readily contribute to solving this problem. I know that many young people want to get involved in activities beneficial for the village. And a similar project was already implemented by our friends in Tetritskaro and we really liked this idea.
-Our...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს ქვემო ქართლში, სადაც 300-ზე მეტი კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლია. მიუხედავად ამხელა რესურსისა, რაიონში არ არსებობს ახალგაზრდული მოლაშქრეთა კლუბი , რომლებიც მოივლიდა, დაათვალიერებდა და გაიცნობა, ასევე დაგაუწევდა პოპილარიზებას ამ ადგილებს. სამწუხაროდ რაიონში ბევრ ახალგაზრდას არ აქვს მონახული ეს ადგილები, ეთნიკური ახალგაზრდების დიდ ნაწილსაც(მათ შორის ახალგაზრდა გოგონებსაც). ხშირად გვისაუბრია ახალგაზრდებს იმაზე, თუ რა მაგარი იქნებოდა გვქონოდა მოლაშქრეთა კლუბი და ჩვენი რაიონი ფეხით მოგვევლო.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Movie screenings in Giorgeti club

Volunteer: ninoninorexv@mail.ru

Location: a

Problem statement

Giorgeti community is a village far from the municipality center. For years no cultural-entertainment institutions worked here. The infrastructure of the village didn’t give the opportunity to the local youth to gather and entertain and hence life in the village was becoming more and more boring.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

კლუბის რეanimation

Volunteer: tsintskaro.school.yfc@gmail.com

Location: a

Problem statement

სკოლაში გვაქვს ახალგაზრდული სივრცე,რომელიც RDFG-მ დაგვიფინანსა, გადმოგვცა ინვენტარი და წიგნები, არსებულ სივრცეს ბავშვები ვიყენებთ ყოველკვირეული შეხვედრებისთვის, ვმსჯელობთ თემში არსებულ პრობლემებსა და გადაჭრის გზებზე. სამწუხაროდ ოთახის ერთი კედელი დაზიანებულია, ეს კედელი ამოშენებულია თხელი კარდონით, რომელიც ადრე ვიღაცამ ამოამტვრია და ახლა ბავშვები გარედან ხელს ყოფენ, იყურებიან და ხელს გვიშლიან მუშაობაში. ასევე ოთახის კედლები ამოთხრილია და მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა გავაკრათ პლაკატები, მაინც საშინლად გამოიყურება.
ჩვენ გვინდა მოვაწყოთ მყუდრო სამუშაო ახალგაზრდული სივრცე უფროსკლასელებ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

წინწყაროს საჯარო სკოლაში 329 მოსწავლეა, მათი ძირითად ნაწილს შეადგენენ ეკომიგრანტები აჭარიდან და სვანეთიდან, ასევე ჩვენს სკოლაში სწვლობენ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები (აზერბაიჯანელები, ბერძნები). კოლის ტერიტორიაზე ნაკლებადაა გამწვანებული სივრცეები, ჩვენ ვცდილობთ ხშირად მოვაწყოთ გამწვანების აქციები, მაგრამ უშედეგოდ მთავრდება, რადგან სკოლის ტერიტორიის უკანა ნაწილში ღობე მოშლილია, საიდანაც შემოდის საქონელი და გვიჭამს ჩვენს დარგულ ხეებს, ასევე სკოლის ეზოში ჩვენ გვაქვს სადემონსტრაციო ნაკვეთი,რომელიც შემოღობილი გვაქვს მავთულბადით და ბამბუკის ჯოხებით, მასში დათესილია ისპანახ...

Latest Activity

Status: Completed

Problem statement

-წლებია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებდა თეატრი. მიუხედავად ამ სამწუხარო რეალობისა, ხელოვნების სიყვარულმა თავისი შედეგი გამოიღო და საბედნიეროდ სულ რაღაც ერთი წლის წინ კულტურის ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა საბავშვო თეატრი ,,გარისი“, რომელიც აერთიანებს 40-მდე ნიჭიერ, შეომისმოყვარე და აქტიურ ახალგაზრდას, მათ შორის ვართ იგპ-ები ქურთიდან და ერედვიდან, ეკომიგრანტები მაღალმთიანი აჭარიდან და სხვანეთიდან, ასევე ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. ამ მცირე ხნის განმავლობაში ხელმძღანელების და პატარა მსახიობების თავდაუზოგავი შრომით, რთულ სამუშაო პირობებში შედგა სამი თეატრალური დადგმა, რომელ...

Latest Activity

tarielashvilirati@gmail.com commented
1 წელი, 8 თვე ago | on: თეატრი - ხედვის სკოლა | Location:

მოგესალმებით, პროექტი ,,თეატრი - ხედვის სკოლა" აქტიურად მიმდინარეობს..წარმატებით ჩაიარა 22 და 24 მაისს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წელთან დაკავშირებული კვირეულის ფარგლებში ქ.თეთრიწყარო...

Status: Rejected

My town is my age

Volunteer: Mate Altunashvili

Location: a

Problem statement

Tetritskaro is a promising place, the number of visitors increase annually here, there are many things to see but it is a kind of a sleeping place which needs awakening. The tourists and local people here suffer from routine, they just think about how to prolong time each day, because the number of entertainment places or events that will give people joy and enthusiasm, is very small, this is why it is necessary to introduce something new and special in this town that will improve everything and change it to the better, this has to be something that will interest and attract people, so i...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

- Todays society is a closed society, modern life has always implies the disagreements between generations, but in the present day, development of technology has become the reason for the differences to grow between the generation. despite the fact that modern technology, such as cell phones, computers and social networks, are there to simplify our life, and make us interact more it actually set up a larger gap between us. With this project, I want to show people the need of each other, to discuss their problems and to make a special emphasis on older people who need special care. Someh...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

ჩვენი საინიციატოვო ჯგუფი წარმოადგენს ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის (YFC) წევრებს, კოდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის ფარგლებში, იქიდან გამომდინარე რომ აქტივობებს ვატარებთ არა მხოლოდ სოფ. მეურნეობის კუთხით, არამედ ადვოკატირების, გარემოს დაცვის და პოზიტიური ცვლილებების კუთხით, დაინტერესებული ვართ ჩვენს სოფელში არსებული ნაგვის ურნებით, რადგან ნაგვის ურნების, ნაგვის გადაყრის და ზოგადად დაბინძურების პრობლემა ყველგან აქტუალურია, ჩვენთვის განსაკუთრებით მტკივნეულია ეს საკითხი ჩვენს სოფელში და გვინდა რომ გარკვეული კამპანია ვაწარმოოთ ცნობიერების ამაღლების და დანაგვანების მი...

Latest Activity

elene0990@mail.com commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: მხიარული ურნები | Location:

ჩვენს მხიარულ ურნებს მოყვა დიდი გამოხმაურება თემს აშკარად ეტყობა ცვლილება უმეტესობა საზოგადოების ამჯობინებს ნაგვის დაბლა დაყრას ურნაში ჩააგდოს მაგრამ ენანებათ ასეთ ლამაზ ურნებში ნაგვის ჩაყრა.

Status: Completed

Problem statement

-ჩვენი საინიციატოვო ჯგუფი წარმოადგენს ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის (YFC) წევრებს, კოდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის ფარგლებში, იქიდან გამომდინარე რომ აქტივობებს ვატარებთ არა მხოლოდ სოფ. მეურნეობის კუთხით, არამედ ადვოკატირების, გარემოს დაცვის და პოზიტიური ცვლილებების კუთხით, დაინტერესებული ვართ ჩვენს სოფელში არსებული სამარშუტო გაჩერებები შევღებოთ და მოვხატოთ სხვადასხვა ფერებში და გავალამაზოთ ჩვენს მიერ მოფიქრებული ნახატებით თუ წარწერებით. მოგეხსენებათ რომ არსებული სამარშუტო გაჩერებები არის წითელი აგურის ფერი და მასზე უამრავი ვანდალურად გაკეთებული წარწერა თუ უნება...

Latest Activity

Status: Rejected

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეიმჩნევა ტენდენცია განათლების საბაზისო საფეხურის (7-9) დასრულების შემდეგ არასრულწლოვანთა მხრიდან განათლების მიღებაზე უარის თქმის, რაც ხშირ შემთვევები განპირობებულია ოჯახების მხრიდან მათზე ძალადობასა და გოგონათა (იშვიათ შემთხვევებში ვაჟთა) ადრეული ქორწინებისა და ფაქტების გამო, რაც არასრულწლოვანს ართმევს უმთვრესი ცხოვრებისეული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას. ამასთან როგორც მოსწავლეებს, ასევე პედაგოგებს არ აქვთ ინფორმაცია არასრულწლოვანთა იძულებითი ქორწინების კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შესახებ, შესაბამისად ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირების შე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

სოფ. ასურეთში ამჟამად არსებულ საბავშვო ბაღში, რომელშიც სამი სოფლის სკოლამდელ აღსაზრდელთა ასაკის ბავშვებს უწევთ სიარული, არ არის სათანადო პირობები . საბავშვო ბაღის შენობად გამოყენებულია სოფელში არსებული კერძო სახლი, ფართი არ არის საკმარისი, ასევე, არ არის გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმები და ბავშვებს არ აქვთ შესაბამისი ინვენტარი სხვადასხვა განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი აქტივობისათვის (მაგალითად გამართული ფორტეპიანო მუსიკის გაკვეთილებისათვის) . ამ დროისთვის ბაღში 62 აღსაზრდელია, თუმცა ფართობის სიმცირის, სივიწროვის მიზეზით მოსახლეობის ნაწილს ვერ/არ მიყავს ბავშვი ბაღში. ამ და სხვად...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-გზებზე უსაფრთხო გადაადგილება ქვეითებისთვის დღეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში. განსაკუთრებით ეს იგრძნობა ცენტრალურ გზებზე, სადაც უამრავი მანქანა მოძრაობს მთელი დღის განმავლობაში, თითქმის უწყვეტად. გვაქვს სამწუხარო სტატისტიკაც იმის, თუ რამდენი ადამიანის სიცოცლხე შეეწირა ამ პრობლემას. პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ბევრი აქციაც ჩატარდა. ერთ-ერთი ყველაზე პოზიტიური და გამოხმაურებადი აქცია იყო ზებრა ხაზების მოხატვის იდეა და საქართველოს ბევრი ქალაქი შეურთდა ამ აქციას. ეს პრობლემა ძალიან აქტუალურად დგას ლაგოდეხშიც. არ არსებობს შუქნიშნები, ხოლო არსებული ზებრა ხაზები თითქმ...

Latest Activity

Status: Completed

Problem statement

-გარემოზე ანთროპოგენული ფაქტორების ძლიერმა ზეგავლენამ, რაც გამოწვეულია რეგიონში არსებული რთული სოციო-ეკონომიკური პირობებითა და საზოგადოებაში არსებული დაბალი გარემოსდაცვითი ცნობიერებით, განსაკუთრებით მწვავედ დააყენა ეკოლოგიური პრობლემები. ასევე აღსანიშნავია გლობალურად არსებული კლიმატის ცვლილების საკითხი, რომელიც თავის მხრივ ასევე გამოწვეულია სხვადასხვა ანთროპოგენული თუ ბუნებრივი ფაქტორებით.
ხე-ტყის უკანონო ჭრის ფაქტებმა, მათ შორის წითელი ნუსხის სახეობების განადგურებამ, განსაკუთრებული საფრთე შეუქმნა რეგიონში არსებულ ბიომრავალფეროვნებას, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია არა ...

Latest Activity

Avto Mchedlidze commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: ტყის მეგობარი | Location:

პროექტ "ტყის მეგობარი"-ს ფარგლებში ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერების დახმარებით დაწყებულია ტექნიკური სამუშაოების განხორციელება. (შედუღებითი სამუშაოები)

Status: Rejected

Problem statement

თეთრიწყაროს რაიონი, რომელიც ძალზედ ისტორიული მხარეა, მდიდარი არის კულტურული ძეგლებით, სამკურნალო კლიმატით (ჰაერით), როგორც საზაფხულო ასევე ზამთრის საკურორტო არაჩვეულებრი ზონაა, ქალაქიდან ძალიან ახლოს, თუმცა დგას ჩრდილში. ტურისტებმა საერთოდ არ იციან ამ მდიდარი და ძვირფასი ადგილის შესახებ, ამიტომ მე როგორც ამ მიწის შვილს სურვილი მაქვს და პროფესიაც მიწყობს ხელს, რომ გადავიღო კლიპი, კლიპში აღწერილი იქნება ყველა ის კულტურული ძეგლი რისი მონახულებაც შთამბეჭდავი იქნება ტურისტისთვის. ვფიქრობ რეკლამა (კლიპი) რომელიც მე მაქვს იდეაში დიდ სარგებელს მოუტანს რაიონს, როგორც პოპულარიზაციაში ასევე გაუმჯო...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-თუ ერთხელ მაინც ყოფილხართ თეთრიწყაროში, ადგილობრივებისგან აუცილებლად მოისმენდით გულისტკივილს ჩვენი მუნიციპალიტეტის შესახებ საზოგადოებაში არსებული მცირე და სამწუხაროდ არაზუსტი ცოდნის შესახებ. ხშირ შემთხვევაში თეთრიწყარო წარმოუდგენიათ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტად. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში დღეს არსებული ტურისტთა საკმაოდ დიდი ნაკადის მიუხედავად ( რა თქმა უნდა გარკვეულ ლოკაციებზე - ბირთვისი, სამშვილდე, ალგეთის ეროვნული პარკი, ფიტარეთის და გუდარეხის სამონასტრო კომპლექსი, კლდეკარი და სხვ.) ხშირ შემთხვევაში ტურისტებისთვის უცნობი რჩება რომელ მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდნენ....

Latest Activity

pati shavadze commented
8 თვე, 2 კვირა ago | on: ჩხირკედელა | Location:

ჩხირკედელური ფოტოამბები თეთრიწყაროდან 🌿🌲

Status: Rejected

Problem statement

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო მაჩხაანში არსებული თეატრი გახლავთ XIX- ე საუკუნის. 1899 წელს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა საკუთარი ხელით ააშენეს და დღეს ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ფლობს. თუმცა, მხოლოდ სტატუსს, რადგან თეატრი საჭიროებს მთლიანად რესტავრაციას. ამის მუხედავად ხშირად ვიწვევთ სხვადასხვა თეატრალურ დასებს სპეკტაკლების ჩასატარებლად. მსახიობებს უწევთ ძალიან რთულ პირობებში მომზადება, რადგან არ არსებობს სარკეები, დახლები, განათება და ყველა ის საჭირო მასალა რაც საგრიმიორო ოთახისთვისაა საჭირო.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

ეთნო-ბანაკი

Volunteer: გია ცერცვაძე

Location: a

Problem statement

-ყვარლის მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების სიმრავლით: სოფლები – ჩანტლისყურე, სარუსო და თივი დასახლებულია ლეკებით (ავარიელები/ხუნძები), სოფელ ზინობიანში ცხოვრობენ უდები, წიწკანაანთსერი კი ოსებითაა დასახლებული.
ზემოთ ჩამოთვლილ ეთნიკურ ჯგუფებს და ქართველ ხალხს ისტორიულად მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ. დროთა განმავლობაში სხვადასხვა ფაქტორის გავლენით ეს დამოკიდებულება თანდათან შესუსტდა. თემის წარმომადგენლები გაუცხოებულნი არიან ერთმანეთის მიმართ. ეს გარემოება მნიშვნელოვნად აზარალებს ახალგაზრდებს. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ითვლება კომუნიკაციის...

Latest Activity

Nino Giorgadze commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: ეთნო-ბანაკი | Location:

წარმატებები მთელ გუნდს !!!!

Status: Rejected

“I, you, we”

Volunteer: viktoriamanukovi@gmail.com

Location: a

Problem statement

Environment pollution is one of the greatest problems of the twenty-first century. In Tetritskaro region it is expressed by the pollution of forests, parks and the recreation zones and cultural monuments near the town. The deserted places of the town have turned into landfills. This is primarily due to non-existence of public awareness and social responsibility.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-თეთრიწყაროს რაიონი მდებარეობს ქვემო ქართლში, თბილისიდან 60 კმ დაშორებით. მიუხედავათ იმისა, რომ თეთრიწყაროში ბევრი წყაროა, მაინც დგას წყლის პრობლემა. თეთრიწყარო გამოირჩევა თავისი ძველი და მდიდარი ისტორიით. ქალაქში არის რამოდენიმე ძალიან ძველი წყარო, რამდენიმე მათგანი ფუნქციონირებს. დანარჩენები კი მიგდებული და მიტოვებულია, როცა თავის დროზე მათ ძალიან დიდი დატვირთვა ჰქონდათ. ახალგაზრდებთან ერთად გვაქვს იდეა ეს წყაროები აღვადგინოთ. საუბარია ქ.თეთრიწყაროში 2 წყაროზე, ერთი ძალიან ძველია "მირონოვის" წყარო, რომელიც მიგდებულია და ხელის შევლება უნდა, და მეორე არის პატარა წყარო ტირიფის ხ...

Latest Activity

roma.mirzoian1365923@mail.ru commented
9 თვე, 3 კვირა ago | on: "მირონოვის" წყაროს აღდგენა | Location:

ვარხუნოს წყაროს კეთილმოწყობა გაგვეწელა, რადგან ადგილობრივმა თვითმართველობამ აქ ჩაატარა გარკვეული სამუშაოები,კერძოდ კი მოაპირკეთა წყაროს მიმდინარე ტერიტორია. ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, დარჩა...

Status: Rejected

Problem statement

Tetritskaro municipality located in Kvemo Kartli municipality with 82 settlements. My municipality is distinguished with cultural monuments, ethnic populations, landscapes and other diversity. Every part of the municipality is different from its own. The population suffers from various problems, but the municipality budget does not get all the problems that the population and the environment has. Also, unfortunately the locals do not realize its wealth (diversity). In case you want to see a video or any facts about the region, you can find very little information. Neither our problems ar...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

ჩვენი საინიციატოვო ჯგუფი წარმოადგენს ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის (YFC) წევრებს, კოდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის ფარგლებში, იქიდან გამომდინარე რომ აქტივობებს ვატარებთ არა მხოლოდ სოფ. მეურნეობის კუთხით, არამედ ადვოკატირებას ვუწევთ სოციალურ საკითხებსაც, გვსურს გავაკეთოთ კამპანია „ღიმილი ფირს მიღმა“.

კამპანია გულისხმობს გადავუღოთ ფოტოები 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს, რომლებზეც ისინი ღიმილით და ბედნიერი ემოციებით იქნებიან გამოსახულნი, შესაძლოა ბებოებს და ბუბუებს ერთად, რათა დავუტოვოთ მათ ჩვენი პროექტისგან ლამაზი, სამახსოვრო საჩუქარი. ყოველივე ამას მიე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Volunteer: Layla Daraselia

Location: a

Problem statement

ჩვენი საინიციატოვო ჯგუფი წარმოადგენს ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის (YFC) წევრებს, კოდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს. ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრის ფარგლებში, იქიდან გამომდინარე რომ აქტივობებს ვატარებთ არა მხოლოდ სოფ. მეურნეობის კუთხით, არამედ ადვოკატირებას ვუწევთ სოციალურ საკითხებსაც, გვსურს გავაკეთოთ კამპანია „ღიმილი ფირს მიღმა“.

კამპანია გულისხმობს გადავუღოთ ფოტოები 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს, რომლებზეც ისინი ღიმილით და ბედნიერი ემოციებით იქნებიან გამოსახულნი, შესაძლოა ბებოებს და ბუბუებს ერთად, რათა დავუტოვოთ მათ ჩვენი პროექტისგან ლამაზი, სამახსოვრო საჩუქარი. ყოველივე ამას მიე...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

The Room of smile

Volunteer: cira-shavadze@mail.ru

Location: a

Problem statement

In the public school of Tetritskaro region the village of Samghereti there is a resource room where three beneficiaries study. Each of them are different and are from different classes, hence they need the equipment relevant to their interests and ages, which the school currently doesn’t have unfortunately.
It is very important to make the resource room diverse with educational inventory, as you know the pupils get more information by visual means than by theory during the learning process. We know that a human perceives 80-85% information received from the environment visually, he...

Latest Activity

cira-shavadze@mail.ru commented
1 წელი, 9 თვე ago | on: The Room of smile | Location:

დღეს შევხვდით დირექტორს, დავგეგმეთ: ხვალ განვათავსებთ ნივთებს კაბინეტში, მოხალისეებთან ერთად, პარასკევს კი დავგეგმეთ შეხვედრა მასწავლებლეთან და მშობლებთან.

Status: Rejected

Problem statement

თელავში ეთნიკური(აზერბაიჯანელები, ქისტები) და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ახალგაზრდებს ინტეგრაციის პრობლემა აქვთ. გაუცხოება, რომელსაც ესა თუ ის ფაქტორი განაპირობებს, ხელს უშლის მათ შორის ღია და თბილი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას, რაც ასე სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ თავი სოციუმის სრულფასოვან წევრებად ჩათვალონ. გაუცხოებას ხალხში გავრცელებული სტერეოტიპები იწვევს, რაც რთული დასაძლევია და ახალგაზრდობისთვის მტკივნეული თემაა.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

ქართული საგანმანათლებლო სისტემა არის ძალიან ზოგადი და არ აწვდის სკოლის მოსწავლეებს ინფორმაციას რომელიც მათ დაეხმარებათ შემდგომში პროფესიების არჩევაში. ამიტომ აბიტურიენტების უმეტესობა სასწავლო დაწესებულებებისა და პროგრამების არჩევას ახდენს მწირ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაუაზრებლად. მათ არაქვთ წარმოდგენა იმაზე თუ რამდენი პროფესია არსებობს და როგორ აირჩიონ ისეთი პროფესია რომელიც შეესაბამება მათ ინტერესებსა და შესაძლებლობებს. საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევისას და ჩარიცხვისას კი აბიტურიენტი ხვდებაუნ უნივერსიტეტში სადაც მას ელის სკოლისგან განსხვავებული სასწავლო პროცესი რაც აბიტურიენტები სუმეტე...

Latest Activity

Status: Incomplete

Problem statement

We are discussing about the most aggravating problem. This is the adult's lack of interests towards reading. It is obvious that young people are far away from books. Their stock of lexical knowledge is poor and their thought is stereotypical. Thus, this problem is the most serious and actual. We think that the computer dominates on the book. It is true that it helps us to find any information we need, to travel at any time and any place around the world in the past, present and in the future. Although getting knowledge from the book is deeper and substantial. The impression from th...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

მარჯვე ხელები

Volunteer: despine_khabuliani@yahoo.com

Location: a

Problem statement

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ სამღერეთში მცხორებ მოსახლეობას შადგენენ ეკომიგრანტები აჭარიდან და ეთნიკური უმცირესობები. ამის გარდა, სოფელი რაიონული ცენტრიდან საკმაოდ დაშორებულია, რაც ხელს უშლის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის განვითარების შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობას. ზემოჩამოთვლილი მიზებიდან გამომდინარე, მოვიძიე ინფორმაცია სოფ. სამღერეთის სკოლაში ხელსაქმის, ხელნაკეთი ნივთების შესწავლის სურვილსა და შესაძლებლობებზე. აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდების ინტერესი აღნიშნული საკითხის მიმართ საკმაოდ მაღალია. თითოეული აქტივობა ადგილობრივ ახალგაზრდებს მისცემს პროფესიული განვითრებასა და თვითრეალიზების...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

Karajala is a village in Telavi municipality, which is inhabited by ethnic Azerbaijanis. Women in this village will soon get married and no longer continue their studies at school. Which is why they do not read or write in any language nor state language . Karajala is populated with ethnic Azerbaijani people with little communication with Georgians as they don’t understand Georgian. They often have problems and are not able to independently apply to medical institutions and other authorities. They are not familiar with the news and can not have information about their rights.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების არსებობა,
სოფელში არაა სივრცე დასვენებისა და განტვირთვისათის.შენელებულიადა შეჩერებულია კულტურული ცხოვრება.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-სოფელში ხშირია ქარები, რაც იწვევს ქარისმიერ ეროზიებს, ნიადაგის გამოშრობას, ზიანდება ნათესები და ნარგავები, საბოლოოდ ძალიან მცირდება მოსავლიანობა.

Latest Activity

veshaguridse@rambler.ru commented

თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა სოფელ ქვემო ალვნის საჯარო სკოლის ეკო კლუბის ბავშვებთან და მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან ერთად, გუშინ დაასრულეს "ორბელიანი საქართველოს" პრ...

Status: Completed

#ქართულად

Volunteer: kristesiashvili2002@gmail.com

Location: a

Problem statement

-თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტ სოფელ კოდის დევნილთა დასახლებაში 2010 წლიდან ფუნქციონირებს არასამთავრობო ორგანიზაცია "კოდის სათემო განათლების ცენტრი ". აღნიშნულ ორგანიზაციაში განთავსებულია ბიბლიოთეკა, რომელიც დაახლოებით 500 წიგნს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ წიგნების ძალიან დიდი ნაწილი უცხოენოვანია.სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები ნაკლებად იყენებენ არსებულ წიგნებს, რადგან არ შეუძლიათ უცხოენოვანი წიგნების კითხვა. მიუხედავათ იმისა, რომ სოფელ კოდაში არსებობს მუნიციპალური ბიბლიოთეკა მისი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია ახალგაზრდების შეკრება და ლიტერატურული დისკუსიებ...

Latest Activity

Nino Giorgadze commented
1 წელი, 5 თვე ago | on: #ქართულად | Location:

ზაფხულის არდადეგების პერიოდში ბავშვები აქტიურად სარგებლობენ ბიბლიოთეკით. ახალგაზრდებს იღებენ და დროულად აბრუნებენ წიგნებს. სექტემბერში იგეგმება ცნობილ მწერალთან შეხვედრა და საინტერესო დისკუსიის გა...

Status: Rejected

,ჯანჰფ.ჯდსჰ

Volunteer: kristesiashvili2002@gmail.com

Location: a

Problem statement

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტ სოფელ კოდის დევნილთა დასახლებაში 2010 წლიდან ფუნქციონირებს არასამთავრობო ორგანიზაცია "კოდის სათემო განათლების ცენტრი ". აღნიშნულ ორგანიზაციაში განთავსებულია ბიბლიოთეკა, რომელიც დაახლოებით 500 წიგნს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ წიგნების ძალიან დიდი ნაწილი უცხოენოვანია.სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდები ნაკლებად იყენებენ არსებულ წიგნებს, რადგან არ შეუძლიათ უცხოენოვანი წიგნების კითხვა. მიუხედავათ იმისა, რომ სოფელ კოდაში არსებობს მუნიციპალური ბიბლიოთეკა მისი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია ახალგაზრდების შეკრება და ლიტერატურული დისკუსიები...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორში არსებობს 2 სკვერი. სკვერის ტერიტორიაზე არ არსებოს სატრენაჟორო დანადგარები. მიუხედავად იმისა, რომ არის სივრცეც და სურვილი მოსახელობის, რომ ქონდეთ სავარჯიშო მოწყობილობები. ამ ინვენტარის არ არსებობსი გამო, მოსახლეობა (ძირითადად ახალგაზრდები) ვერ ახერხებენ თავისუფალი დროის ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებას, რაც ცალსახად მათ ჯანმრთელობაზე აისახება.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი არ ამახვილებს ამ საკითხე ყურადღებას, მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდების, მოსახლეობის მოტივაცია და სურვილი დიდია.
სოფელში ადამიანების უმრავლესობა, სკვერში ატარებს მათი დროი...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Mobile host

Volunteer: ninitikurishvili@gmail.com

Location: a

Problem statement

Since various types of meetings have become frequent in the region, we have faced the following problem: There is no arranged space in the region where it will be possible to hold any kind of formal or informal meeting. At this stage inactive rooms of the local administration and the museum are used for such meetings, they aren’t adapted for holding any kinds of meetings.

Latest Activity

No comment available right now

Status: Completed

Problem statement

-პრობლემებს წავაწყდი დედაქალაქიდან რაიონში გადასვლისთანავე. რეალურად არ არსებობს სივრცე, სადაც შეიკრიბებიან ახალგაზრდები ,გაცვლიან იდეებს . საშუალო ასაკის ადამიანებს აქვთ იფორმაციის ნაკლებობაა. მცდარი სტერეოტიპები.( თუნდაც ის რომ, ხელოვნება არის ხირშემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ჰობი, გართობა). არიან ნიჭიერი ადამიანები, რომელთა ხელნაკეთი ნივთები მხოლოდ თავიაანთ ოთახს და ეზოს ამშვენებს. ფირობენ, რომ ეს არც თუ ისე ღირებლია სხვისთვის. ხშირ შემთხვევში ამასვე ფიქრობენ თავიაანთი ქმრები, თავიაანთი მეუღლის ნიჭს გართობას არქმევენ.ზოგიერთ ახალგაზრდას აქვს ნიჭი, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა ისწავლოს ხ...

Latest Activity

lika.lefsveridze@yahoo.com commented
1 წელი, 2 თვე ago | on: ხელოვნება თანამედროვეობაში | Location:

ჩვენი კერვის კურსები გახდა ფასიანი და ჯგუფში ამ ეტაპზე ოთხი მოსწავლე გვყავს . გვაქვს სამთვიანი კურსი და თვიური გადასახადიც საკმაოდ ხელმისაწვდომია . ეს პატარა წასახალისებელი ხელფასია ჩვენი ასაკოვან...

Status: Rejected

Discover Tetritskaro

Volunteer: ninimchedlidze@gmail.com

Location: a

Problem statement

გლობალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გარდა, თეთრიწყაროს რაიონი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინაშე დგას. კერძოდ, ეს არის ცნობადობის დაბალი დონე. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ყოველთვის როცა ახსენებ თეთრიწყაროს რაიონს ხალხს ან არაფერი ან კახეთის რეგიონი უდგება თვალწინ. მიუხედავად იმისა რომ თავისი ისტორიული წარსულით და სტრატეგიული მდებარეობით რაიონი ყოველთვის იყო და იქნება მნიშვნელოვან ადგილზე საქართველოს ისტორიაში. თუმცა, იმისათვის რომ ეს მხოლოდ ისტორიას არ დარჩეს, მნიშვნელოვანია გატარდეს სათანადო ღონისძიებები თეთრიწყაროს რაიონის ცნობადობის გაზრდის მიზნით.
დღესდღეობით არ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Eco Club - "All Colors"

Volunteer: Salome Kobaidze

Location: a

Problem statement

Manglisi has one of the best climate conditions in Georgia and is a distinguished from other resorts with its medicinal properties. While In the past being a significant recreational, cultural and social center, today it has been facing numerous environmental problems. Environmental pollution and the reduction of green areas is the most noticeable issue.
few environmental awareness raising activities however, are not enough to solve these issues.
In order to solve these problems, it is necessary to involve active youth directly in environmental issues and thus we offer help in ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

XXI-ე საუკუნე ტექნოლოგიების ხანაა. დამეთანხმებით, დღეს ბევრად გამარტივებულია რეალობა, ვიდრე ეს რამოდენიმე ათეული წლის წინ იყო, ჩვენი მშობლების, ბებიების და ბაბუების დროს.
დღეს როცა ტექნიკური პროგრესის ზენიტია თითქმის არც ერთი სფერო არ დარჩენილა გადაულახავი და აუთვისებელი.
პრეზენტაციული უნარ-ჩვევები ადამიანის პროფესიული წინსვლის აუცილებელი პირობაა, რომლის გამომუშავებაც სკოლის ასაკიდანვე უნდა დაიწყოს.
საშუალო განათლების მიღების შემდეგ როგორც წესი უნივერსიტეტის დრო დგება. ასეთ დროს აუდიტორიასთან კონტაქტი და პრეზენტაციული უნარ - ჩვევები აუცილებელია.
უნივერსიტეტში ას...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

პროფესიული განათლება საგანმანათლებლო სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მისი მიღება შესაძლებელია როგორც პროფესიულ ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. იგი ამზადებს კარგად განათლებულ და მოქნილ მუშახელს, რომელსაც უფრო კარგად შეუძლია შრომითი ბაზრის არსებულ და მუდმივად ცვალებად საჭიროებებთან გამკლავება. ქვეყანაში არსებული დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ყველასთვის არა არის ხელმისაწვდომი პროფესიულ სასწავლებელში მიიღოს თეორიული განათლება, ჰქონდეს თავის რჩენისთვის რაიმე პროფესია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში არის პროფესიული სწავლების ცენტრი, სადაც ყველა პირობაა იმისთ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

პროფესიული განათლება საგანმანათლებლო სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მისი მიღება შესაძლებელია როგორც პროფესიულ ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. იგი ამზადებს კარგად განათლებულ და მოქნილ მუშახელს, რომელსაც უფრო კარგად შეუძლია შრომითი ბაზრის არსებულ და მუდმივად ცვალებად საჭიროებებთან გამკლავება. ქვეყანაში არსებული დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ყველასთვის არა არის ხელმისაწვდომი პროფესიულ სასწავლებელში მიიღოს თეორიული განათლება, ჰქონდეს თავის რჩენისთვის რაიმე პროფესია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში არის პროფესიული სწავლების ცენტრი, სადაც ყველა პირობაა იმისთ...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Rejected

Problem statement

Mountain regions are significantly behind the with economic development in contrast with the other regions. Last summer there were projects for mountain development. For example, "Produce in Georgia", as well as Caritas of the Czech Republic had few projects…
Most of the local residents who participated in these projects had to travel to travel from the mountains to lower altitude destinations to send the application form and to make changes in their projects only because they did not have access to the Internet.
Even in 2017 there was such a case: one of the universi...

Latest Activity

No comment available right now

Status: Incomplete

Problem statement

მთიანი რეგიონები ეკონომიკური განვითარებით საგრძნობლად ჩამორჩებიან ბარის დასახლებას. სოციალური ფონი საკმაოდ დაბალია. გასულ წლის ზაფხულში იყო პროექტები მთის განვითარების დასახმარებლად. მაგ: ,,აწარმოე საქართელო“, ასევე ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასს ჰქონდა პროექტები...
ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობა,რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს ამ პროექტებში, ბარში ჩამოვიდნენ განაცხადის ფორმის გადასაგზავნად, ასევე პროექტში ცვლილებების განსახორციელებლად, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ ჰქონდათ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა.
ასევე 2017 წელს იყო ასეთი შემთხვევაც: ერთმა აბიტურიენტმა ვერ მოასწრო თუშეთიდან ჩამ...

Latest Activity

No comment available right now