ძებნა

Search Result For:

education

Found 3 result(s)

Status: Completed

ახალგაზრდული მუშაობის ბიბლიოთეკა

Volunteer: Ucha Iakobize

Location: თბილისი, თბილისი, კანდელაკის ქ. 10

Problem statement

ახალგაზრდული მუშაობა და არაფორმალური განათლება საქართველოში დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. მიუხედავად იმისა რომ, ბოლო ათწლეულში დაგროვილ იქნა საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანი გამოცდილება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, ამ ცოდნის თავმოყრა და ერთ სივრცეში ხელმისაწვდომობა ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. საზოგადოებაში არაფორმალური განათლებისა და ახალგაზრდული მუშაობის შესახებ ცნობიერების დონე არის ძალიან დაბალი. ასევე პრობლემის წინაშე დგანან დამწყები ახალგაზრდული მუშაკები, რადგან მათი საქმიანობის ხარისხიანად განხორციელებისათვის საჭირო საგანმანათლებლო რესურსები ქართულ ენაზე - როგორც ბეჭდური ლიტერატურა,...

Latest Activity

Ucha Iakobize commented

პროექტი "აღმოვაჩნოთ ბუნება, გავხდეთ მეტად დამოუკიდებლები" არის უნიკალური შესაძლობლობა უსინათლო და მცირემხედველი ახალგაზრდებისთვის.
პროექტის ფარგლებში უსინათლო და მცირემხედველი ახალგაზრდების გუნდს...