იდეების კონკურსი: სამოქალაქო ბიუჯეტი


იდეების კონკურსი: სამოქალაქო ბიუჯეტი


საპროექტო იდეა / კონცეფცია მონაწილეობის სფეროში პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • · დაეყრდნოს პარტიციპაციის აკადემიის პროცესში წარმოდგენილ ცოდნას;


 • · იყოს მონაწილეობის მექანიზმის შესახებ (მაგალითად, სამოქალაქო ბიუჯეტის (PB) შემუშავება ან / და ხელშეწყობა, საქართველოში პოლონეთის სოლიდარობის ფონდის( PL)– ის მიერ მხარდაჭერილ ერთ მუნიციპალიტეტში არსებული პროცესების გაძლიერება), იმ პროექტების განხორციელება, რომელთა დაფინანსება არ იყო უზრუნველყოფილი
  სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის ფარგლებში);


 • · უნდა იყოს მრავალ-სექტორული; ანუ ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტის / (ებ) ის, საკრებულოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან / და მოქალაქეების წარმომადგენლები;
   უნდა შედგებოდეს ავტორის (ებ) ის წვლილისგან პროექტში (ფინანსური და / ან არაფინანსური), მაგალითად, მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება, ავტორთა მოხალისეობრივი სამუშაო (სამუშაო ძალა), მასალების შესყიდვა;


 • არ უნდა აღემატებოდეს მთლიან ბიუჯეტს $ 2000 აშშ დოლარს;


 • უნდა განხორციელდეს 2019 წლის ბოლოსთვის.


ავტორებისთვის:


 • შეგიძლიათ იმუშაოთ 3 მონაწილემდე შემადგენლობის ჯგუფში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. მოგეცემათ 2 კვირა საპროექტო კონცეფციის / იდეის შესამუშავებლად, რადგან გახსნილია ”პროექტის იდეების მიწოდების ქოლი” [2019 წლის 10 სექტემბერი];


 • პროექტის წარდგენა შეგიძლიათ მხოლოდ ორბელიანის პლატფორმაზე
  [2019 წლის 23 სექტემბრისთვის]


 • გამარჯვებული იდეას / საპროექტო კონცეფციას განხორციელებისთვის გადაეცემა დაფინანსება 2000 დოლარამდე (პოლონეთის სოლიდარობის ფონდი-საქართველოს– ს მიერ შეტანილი წვლილის ოდენობა) [2019წლის 30 სექტემბერი].


შერჩევის წესი და შედეგების შესახებ განცხადება:

გამარჯვებული იდეა შეირჩევა პარტიციპაციის აკადემიის მონაწილეებისა და სოლიდარობის ფონდის (PL) პერსონალის მიერ ხმის მიცემით;


ხმის მიცემა ჩატარდება 24-26, სექტემბერს 2019;


თითოეულ კრიტერიუმში წერთ ქულებს 1-დან 5-მდე. თქვენ უნდა მისცეს ხმა თითოეულ პროექტს. გაითვალისწინეთ, რომ  თქვენ არ უნდა მისცეთ ხმა თქვენს საკუთარი იდეას /კონცეფციას!


გამოცდის შედეგები გამოცხადდება პარტიციპაციის აკადემიის დახურვის ცერემონიაზე - 2019 წლის 30 სექტემბერს.