მონაწილეობითი მექანიზმები

მონაწილეობითი მექანიზმების განვითარება საქართველოში

საპროექტო იდეების კონკურსი პარტიციპაციის  აკადემიის (AoP) წევრებისთვის

საპროექტო იდეა / კონცეფცია    მონაწილეობის/ პარტიციპაციის სფეროში

პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ეფუძნებოდეს პარტიციპაციის აკადემიის ( AoP) პროცესში წარმოდგენილ ცოდნას;

  • იყოს მონაწილეობითი მექანიზმის შესახებ (მაგალითად, მონაწილეობითი/სამოქალაქო ბიუჯეტის (PB) შემუშავება ან / და ხელშეწყობა, „პოლონეთის სოლიდარობის ფონდის( PL) საქართველოში“  მიერ მხარდაჭერილ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში არსებული პროცესების გაძლიერება), იმ პროექტების განხორციელება, რომელთა დაფინანსება არ მოხდა  სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის ფარგლებში);
  • უნდა იყოს მრავალ-სექტორული; ე.ი უნდა იყვნენ ჩართული მუნიციპალიტეტის / (-ების), საკრებულოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან / და მოქალაქეების წარმომადგენლები; 
  • უნდა მოიცავდეს  ავტორის მხრიდან (-ების) პროექტში შეტანილ წვლილს (ფინანსურს და / ან არაფინანსურს), მაგალითად, მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება, ავტორთა მოხალისეობრივი სამუშაო (სამუშაო ძალა), მასალების შესყიდვა;
  • არ უნდა აღემატებოდეს  მთლიან ბიუჯეტს -  $ 2000 აშშ დოლარს;
  • უნდა განხორციელდეს 2021  წლის ბოლომდე.

ავტორებისთვის ( პარტიციპაციის აკადემიის მონაწილე):

  • შეგიძლიათ იმუშაოთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან  3 მონაწილემდე შემადგენლობის ჯგუფში.  მოგეცემათ 2 კვირა საპროექტო კონცეფციის / იდეის შესამუშავებლად,”პროექტის იდეების წარდგენის გამოცხადების”  გახსნის დღიდან [2020 წლის 1 სექტემბერი];
  • პროექტის წარდგენა შეგიძლიათ მხოლოდ ორბელიანის პლატფორმის მეშვეობით [2020 წლის 15 სექტემბრამდე]

 გამარჯვებულ იდეას / საპროექტო კონცეფციას განხორციელებისთვის გადაეცემა დაფინანსება  $2000 დოლარამდე („პოლონეთის სოლიდარობის ფონდი ( PL) საქართველოში“ მიერ შეტანილი წვლილის ოდენობა) [2020 წლის 4 ოქტომბერი].


შერჩევის პროცედურა და შედეგების გამოცხადება:

  • გამარჯვებული იდეა შეირჩევა პარტიციპაციის აკადემიის მონაწილეებისა და „სოლიდარობის ფონდი (PL) საქართველოში“  პროექტის „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ წევრების მიერ ხმის მიცემით; ხმის მიცემა ჩატარდება  2020 წლის 25-დან 27 -სექტემბრამდე.
  • თითოეულ კრიტერიუმში წერთ ქულებს 1-დან 5 ქულამდე. 
  • თქვენ უნდა მისცეს ხმა თითოეულ პროექტს. 

 გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ მხოლოდ ერთი პროექტი შეიძლება გახდეს გამარჯვებული და, რომ  თქვენ ვერ მისცემთ ხმას თქვენს საკუთარ იდეას / კონცეფციას!

გამოცდის შედეგები გამოცხადდება პარტიციპაციის აკადემიის დახურვის ცერემონიაზე -  2020 წლის 4 ოქტომბერს.