ქალთა ისტორიების გაციფრულება - All Activity

Nino Tskipurishvili commented

პუბლიკაციის ელექტრონული ვერსია უკვე ხელმისაწვდომია. იხილეთ ბმული: The Online version of the publication is available here: https://en.calameo.com/books/005795997b7fab75f87ac

Nino Tskipurishvili commented

1-ელ დეკემბერს, კაფე "ახალ მზიურში" გვქინდა ბაბილინა ხოსიტაშვილის კრებულის, "ცხოვრება ორ წყალს შუა" პრეზენტაცია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მწერლის შვილიშვილებიც.

Nino Tskipurishvili commented

სამუშაო ჯგუფის წევრები ეწვივნენ ნელი ხოსიტაშვილს, ბაბილინა ხოსიტაშვილის ძმის, იროდიონ ევდოშვილის შვილიშვილს, რომელიც ცხოვრობდა ბაბილინასთან ერთად მას შემდეგ, რაც მწერალი ასაკში შევიდა და მხედველობა დაკარგა. ნელი ხოსიტაშვილი მოგვიყვა მწერლის შესახებ უცნობ ფაქტებს და გადმოგვცა ავტორის ბოლოდროინდელი ფოტოები.

This week the project team members visited Neli Khositashvili, a grandchild of Babilina Khositashvili’s brother Irodion Evdoshvili. She used to live with Babilina after the author grew old and lost her sight. Neli used to accompany her when she was visiting friends, including writers and poets. Neli Khositashvili told some unknown facts about the author and gave the latest photos of Babilina.

Nino Tskipurishvili commented

Last week the members of the project team visited the house/museum where Babilina Khositashvilis’s family lived. We collected some additional material, fotos and information about her.

გასულ კვირას პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები ესტუმრნენ იმ სახლ-მუზეუმს, სადაც ბაბილინა ხოსიტაშვილის ოჯახი ცხოვრობდა. შევაგროვეთ დამატებითი მასალა, ფოტოები და ინფორმაცია.

Nino Tskipurishvili commented

მიმდინარეობს ტექსტის სტილისტური შესწორება და წინასიტყვაობაზე მუშაობა. ასევე, წიგნის სანიშნზე დასატანი ციტატის შერჩევა. ამასთანავე, ვაზუსტებთ სატიტულო გვერდზე დასატან დეტალებს. ამის შემდეგ მოხდება დიზაინზე მუშაობა. ბაბილინა (ბარბარე) ხოსიტაშვილის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ გვერდს: https://www.facebook.com/BabilinaKhositashvili

Currently the text is in process of editing (stylistically). We are also working on the preface of the publication and choosing the quote to use for the bookmarks. The details for the title pages are also in the process of adjusting. After that, we will work on the design. For more information about Babilina (Barbare) Khostitashvili, please visit the page: https://www.facebook.com/BabilinaKhositashvil

Nino Tskipurishvili commented

The draft version of the publication is ready. The Facebook page has been launched, to re-introduce Babilina (Barbare) Khositashvili as a writer, translator and a women's rights activist. (The page is yet under the modification).

პუბლიკაციის სამუშაო ვერსია მზადაა. შეიქმნა "Facebook-ის" გვერდი, რომელიც ხელახლა გაგვაცნობს ბაბილინა (ბარბარე) ხოსიტაშვილს, როგორც მწერალს, მთარგმნელსა და ქალთა უფლებების დამცველს. (გვერდი ჯერ ცვლილების პროცესშია).

Nino Tskipurishvili commented

We continue editing of the digitized archival material, already chose some poetic works for the publication and now are making decision which portrait of the author shall we use.

ვაგრძელებთ გაციფრულებული მასალის რედაქტირებას, უკვე ავარჩიეთ რამდენიმე პოეტური ნამუშევარი და ახლა განვიხილავთ, ავტორის რომელი პორტრეტი გამოვიყენოთ პუბლიკაციისთვის.

Nino Tskipurishvili commented

The handwritten articles, diaries and a play, is already digitized. Now we begin editing and searching for additional material, including pictures and poems.

ხელნაწერი სტატიების, დღიურებისა და პიესის გაციფრულება დასრულებულია. ახლა ვიწყებთ რედაქტირებას და დამატებითი მასალის, მათ შორის ფოტოებისა და ლექსების, მოძიებას.

Nino Tskipurishvili commented

We have almost finalized the process of making handwritten material into Microsoft Office Word format and are preparing for editing.

თითქმის დავამთავრეთ ხელნაწერი მასალის Word-ის ფორმატში შეყვანა და ვემზადებით რედაქტირებისთვის.

Nino Tskipurishvili commented

The museum of literature is closed during August. So the process of digitization will be continued from September. Until then we will do additional research in the public library to identify which works of the chosen female public figure is already published.

ლიტერატურის მუზეუმი აგვისტოს განმავლობაში დაკეტილია, ამიტომ გაციფრულებას გავაგრძელებთ სექტემბრიდან. მანამდე ჩავატარებთ დამატებით კვლევას საჯარო ბიბლიოთეკაში იმისათვის, რომ ვნახოთ შერჩეული ქალი საზოგადო მოღვაწის ნაშრომებიდან რომელია უკვე გამოცემული.

Nino Tskipurishvili commented

On Tuesday we got permission from the literature museum to begin a research. We saw the archives catalog as well and chose some letters, diaries, poetry and a play of the woman we are now studying.
On Wednesday we talked to another gender researcher, who has already made an electronic version of the biography of this woman, and suggested collaboration.

სამშაბათს ლიტერატურის მუზეუმისგან მივიღეთ ნებართვა, რომ კვლევა ჩავატაროთ. დავათვალიერეთ არქივის კატალოგი და შევარჩიეთ იმ ქალის რამდენიმე წერილი, დღიურები, ლექსები და პიესა, რომელსაც ვიკვლევთ.

ოთხშაბათს ვესაუბრეთ კიდევ ერთ გენდერის მკვლევარს, რომელსაც უკვე აქვს გაკეთებული ამ ქალის ბიოგრაფიის ელეტქონული ვერსია, და შევთავაზეთ თანამშრომლობა.